Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Ny upphandling om konstgräsplan

Anbudet för den nya konstgräsplanen till Örnvallen blev för dyrt. Upphandlingen är avbruten. Arbetet med att se över förfrågningssunderlaget på nytt är igång. 

I november beslöt kommunfullmäktige i Hylte att skjuta till extra medel för att byta ut den gamla konstgräsplanen på Örnvallen i Hyltebruk. Med en budget på totalt 6 miljoner kronor hoppades man kunna ta bort den gamla konstgräsplanen, göra om markarbetet och lägga en ny miljövänlig konstgräsplan. Efter att anbuden öppnats visade det sig att endast ett företag lämnat anbud, till en kostnad för närmare 6,6 miljoner kronor.
- Vi tvingades avbryta. Vi kan inte anta ett anbud som ligger så högt över projektets totala budget, säger Lars Rosén, ansvarig för upphandlingsarbetet på Hyltebostäder.

I det anbudet som kommit in är det både kostnaden för markarbetet och själva planen som har blivit dyrare än förväntat.
- Vi har arbetat med en konsult som är certifierad av Svenska fotbollförbundet och teknisk expert vid byggnation av idrottsanläggningar över hela landet för att få till ett avtal som ger oss en riktigt bra plan. Vi får titta på det igen.

Ny tidsplan

Arbetet för att ta fram underlaget för en ny upphandling är igång. Bland annat kommer man att se om det finns möjlighet att paketera upphandlingen på ett sätt som möjliggör fler anbudsgivare och lägre anbudspriser. Kommunens processledare inom upphandling och inköp Patric Bergenholtz kommer även att kontakta de företag som hämtat ut förfrågningsunderlaget men sedan valt att inte lämna in anbud. Målet är att annonsera en ny upphandling i september. 

Det blir svårt att hinna med byggnationen i höst då arbetet med att anlägga en ny plan beräknas ta cirka tre månader.
- Vi har ställt frågan och fått beskedet att arbetet inte bör göras efter oktober månad, berättar Lars Rosén.

Prioriterad fråga

Ärendet är en viktig fråga för många kommuninvånare då planen är en samlingsplats för både organiserad idrott och spontanidrott. Frågan har väckt reaktioner på sociala medier där även den politiska inställningen i ärendet efterfrågas. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) säger att ärendet är prioriterat.
- Jag anser det som mycket beklagligt att vi återigen tvingats avbryta projektet i upphandlingsskedet. Som "gammal fotbollspelare" och nuvarande ungdomstränare vet jag vilka problem denna förlorade tid medför. Samtidigt måste vi ta hänsyn till gällande lagstiftning och även vara aktsamma med våra gemensamma skattemedel. Vi kommer nu skyndsamt analysera förfrågningsunderlaget noggrant för att så snart som möjligt gå ut med ett nytt förfrågningsunderlag.

Kontakt