Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Nytt sysselsättningsprojekt som gör snyggt

Sysselsättning med fokus på integration och arbetsglädje – så kan man beskriva det nystartade projektet där deltagarna utför olika uppgifter som leder till att det blir snyggare i samhällena.

Just nu håller de på att röja en igenvuxen gångstig som leder från det särskilda boendet Höstro i Långaryd ner mot Nissan. Därefter ska parkbänkarna utmed stigen renoveras. Nästa uppgift blir att laga och måla fyra stugor vid Skärshults camping.

Det här är ett sysselsättningsprojekt som drivs i kommunens regi. Under sex månader kommer en grupp på åtta personer att utföra olika uppdrag som alla handlar om att renovera och snygga till i samhällena. Projektet finaniseras genom pengar som kommunen fick av riksdagen för att hjälpa kommunerna i den rådande flyktingsituationen.

Deltagarna i gruppen är svenska arbetslösa och nyanlända som under sex månader ska utföra ett antal samhällsjobb tillsammans med handledaren Anders Erlandsson. Så när de är klara vid Höstro och campingen fortsätter de med nästa uppgift.

Varierande uppgifter

Listan på objekt som behöver fixas till kan göras lång och det finns hur många idéer och förslag som helst. Mycket handlar om att rensa ogräs, klippa buskar och göra så att det blir fint. Det finns också ett flertal byggnader som kan fräschas upp genom att tvättas och målas och kanske få en och annan bräda utbytt.

Det här är första gruppen som är igång så därför finns det ännu inte några mallar för hur dagarna och arbetet ska läggas upp.

- Allt är i sin linda. Vi måste börja någonstans så vi kör igång och provar oss fram, säger Anders Erlandsson.

Han berättar att gruppen kommer att arbeta med olika uppdrag under fyra av veckans dagar. En dag är vikt för jobbsökaraktiviteter med Arbetsförmedlingen. Alla deltagarna är arbetslösa och får under projekttiden sin ersättning från Försäkringskassan.

Avsikten med det här sysselsättningsprojektet är inte att deltagarna hela tiden ska rensa ogräs, måla och snickra. Anders planerar ett flertal studiebesök och det ska genomföras utbildningar i att använda både motorsåg och röjsåg. Han hoppas också att det kan bli lite arbetsuppgifter inom äldreomsorgen.

- Meningen är att det ska ingå lite samhällsorientering.

Känna gemenskap och ha roligt

Anders pratar mycket om att försöka få till en gemenskap i gruppen och att hitta på aktiviteter som förenar deltagarna. De är viktigt att de känner samhörighet och kan hjälpa varandra med de olika arbetsuppgifterna. Det ska också vara roligt att ingå i projektet.

- Vi ska satsa på arbetsglädje!

Den här gruppen kommer säkert också att sprida glädje genom sitt arbete då de rör sig runt om i kommunen och snyggar till i samhällena.

Kontakt