Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Ny organisation från och med årsskiftet

I december beslutade kommunfullmäktige att genomföra vissa förändringar i kommunens organisation. Den nya organisationen gäller från den första januari 2020. Arbetet med att ställa om verksamheterna beräknas pågå fram till sommaren.

Bakgrunden till förändringen är dels en önskan om att renodla barn- och ungdomsnämnden uppdrag så att nämnden kan fokusera på för- och grundskola, dels att man vill skapa en tydligare koppling mellan gymnasieskola, sociala insatser, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser.

Den nya organisationen innebär att två verksamheter, Individ- och familjeomsorg för barn och unga och Vuxenutbildningen med SFI och gymnasieskolan, byter nämnd (och därmed även kontor) från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden. På enhetsnivå kommer organisationen att se ut som tidigare.
– Vi splittrar inga verksamheter, det blir heller inga lokalmässiga förändringar så detta är ingen förändring som, utöver namnbytet, kommer att märkas utåt. Det som nu görs är att man ser över den ekonomiska fördelningen mellan nämnderna och vem som ska göra vad, vilka uppgifter som ska flyttas med, delas upp eller samordnas. Uppdraget gentemot våra kommuninvånare förändras inte, samarbetet över kontorsgränserna fortsätter som tidigare, säger Per Borg, kommundirektör.

I samband med omorganisationen byter arbets- och näringslivsnämnden (ANN) namn till kultur- och folkhälsonämnden (KFN). Därmed byter även arbets- och näringslivschefen Christer Grähs titel till Kultur- och folkhälsochef.

Även Öppna förskolan flyttas från barn- och ungdomsnämnden till nya Kultur- och folkhälsonämnden för att komma närmare bland annat bibliotekets arbete med barn och unga. Turismfrågor och näringslivsfrågor förs över till kommunstyrelsen där verksamheterna hamnar under tillväxtutskottet som arbetar med strategiska näringslivsfrågor.

Kontakt