Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Ny förskola i centrala Hyltebruk planeras

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram underlag för att bygga en ny förskola i tätorten Hyltebruk. Detta för att samordna förskolorna Kantarellen, Lönnen och Tallen.

– Vi vill ge en extern leverantör uppdraget att bygga en förskola som vi sedan hyr, säger Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande

Idag finns förskolorna Kantarellen, Lönnen och Tallen i Hyltebruk. På förskolorna finns totalt sju avdelningar. Förra veckan beslöt kommunstyrelsen att ge kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att bygga en ny förskola där de tre enheterna kan driva verksamheten i gemensamma lokaler. Uppdraget genomförs under förutsättning att det är ekonomiskt fördelaktigt och att det skapar samordningsvinster.

– Det finns många fördelar med en sammanslagning. Verksamheterna kan samordna öppningar och stängningar, det minskar sårbarheten vid frånvaro av både barn och personal samtidigt som kosten och vaktmästartjänster kan samordnas, men vi får se vad utredningen ger, säger Ann-Christin Johansson, barn- och ungdomschef.

Var den nya förskolan i så fall kommer att placeras får en placeringsutredning visa.

Kontakt