Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Nya valdistrikt i Hylte kommun

En grön valskärm är uppställd mot en vit vägg i kommunhusets kontaktcenters lokaler

Till höstens val är Hylte kommun uppdelat i åtta distrikt istället för sju. Några distrikt har även fått nya vallokaler.
- Det innebär att några väljare ska rösta i nya lokaler. Det står på röstkoret vilket distrikt man tillhör, berättar Susanne Ohlsson, valsamordnare på Hylte kommun.

Den 9 september är det val i Sverige. Mycket är sig likt från val till val men det finns ett par nyheter att tänka på för den som ska rösta i Hylte kommun.

Ändringar i valdistrikt och vallokaler

Nytt sedan valet 2014 är att kommunen i år är uppdelad i åtta valdistrikt istället för sju. De två distrikten Hyltebruk och Örnabäckshult har delats upp i tre, det nya distriktet heter Staffansbos valdistrikt.

– Vi ville ha en jämnare storlek på distrikten, samtidigt ska väljare inte behöva passera en vallokal för att komma till den där de ska rösta, det fick de göra tidigare, nu har vi en bättre fördelning.

Vilken lokal ska väljaren rösta i?

I augusti får alla röstberättigade i Hylte kommun sitt röstkort hemskickat i brevlådan. På röstkoret står det vilket distrikt väljaren tillhör och i vilken lokal hen ska rösta. En annan förändring i distrikten är att hela Brännögård kommer att tillhöra Kinnared/Drängsereds valdistrikt. Tidigare tillhörde halva samhället Torups valdistrikt och andra halvan Kinnared/Drängsereds valdistrikt. Sedan 2014 har man även valt att byta ut vallokalerna i Hyltebruk, Torup och Landeryd.

– Rekommendationen från valmyndigheten är att man ska ha värdeneutrala röstlokaler, så vi försöker använda kommunens egna lokaler där det går, säger Susanne Ohlsson.

Valdistrikt och vallokaler i Hylte kommun

På valdagen är alla vallokaler öppna kl. 9 – 20.
Torups valdistrikt: Torups bygdegård, Gamla Nissastigen 54
Rydöbruk-Femsjö valdistrikt: Rydöbruks skola, Smålandsgatan 10 A
Kinnared-Drängsered valdistrikt: Kinnareds skola, Brovägen 2
Landeryd-Långaryd valdistrikt: Skolköket på Landeryds skola, Skolvägen 8A
Hyltebruk valdistrikt: Gamla hallen, Skolgatan 1
Örnabäckshult valdistrikt: Örnaskolan, Dalgatan 3
Staffansbo valdistrikt: Elias Fries skola, Staffansbo
Unnaryd-Jälluntofta valdistrikt: Unnaryds idrottshall, Sjövägen 6

Ambulerande röstmottagare

En annan nyhet i vallagen är de ambulerande röstmottagarna som alla kommuner måste ha. I Hylte kommun kommer det att finnas fyra stycken av kommunen anställda ambulerande röstmottagare. De kommer att fungera som en turnerande förtidsröstlokal som kommer hem till den som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till vallokalen och förrättar förtidsröstning i hemmet. Röstmottagaren har med sig valskärm, röstsedlar, valkuvert och en valurna. De ersätter de kommunala buden som tidigare haft en liknande funktion.

Förtidsrösta från 22 augusti

I Hylte kommun finns ungefär 7000 röstberättigade till riksdagsvalet och 8000 som får rösta i valen till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Redan från den 22 augusti kommer det gå att förtidsrösta i biblioteket i Torup, biblioteket i Unnaryd och i kommunhusets Kontaktcenter i Hyltebruk.

Kontakt