Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Nya renhållnings- och VA-taxor från årsskiftet

Från och med den 1 januari gäller nya taxor för renhållning respektive vatten och avlopp. VA-taxan höjs enligt konsumentprisindex (KPI), en höjning som normalt sker varje år. Höjningen av renhållningstaxan är dock högre än den normala indexhöjningen.

Verksamheterna renhållning respektive vatten och avlopp ska vara helt finansierade av avgifter, samtidigt gick verksamheterna med underskott under föregående år. För vatten och avlopp beror underskottet till stor del på kostnader i samband med vattenläckor, dessa uppstår på grund av att vattenledningsnätet är gammalt och i behov av upprustning – ett arbete som nu är påbörjat men som alltså i år inte kräver någon högre avgiftshöjning än den normala indexhöjningen.
För renhållningen beror en stor del av underskottet på det nya avtal för renhållningsverksamheterna som kom 2020. De nya avgifterna beslutades av kommunfullmäktige i december.

Du hittar mer information på våra sidor om Renhållningsavgifter Öppnas i nytt fönster. respektive Avgifter för vatten och avlopp Öppnas i nytt fönster..

Kontakt