Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Nyanställningar ger mindre barngrupper

Förskolechef Annika Karlsson tillsammans med Linda Åkesson i klassrummet på Sörgårdens förskola

Förskolechef Annika Karlsson i klassrummet på Sörgårdens förskola, i bakgrunden Linda Åkesson.

Nu rekryterar Sörgårdens förskola ny personal. Målet är att minska barngrupperna för att öka tryggheten för barnen och utveckla den pedagogiska verksamheten. Förskolechef Annika Karlsson berättar om satsningen.

Till hösten genomför ni en ny organisation, vad innebär den?
- För personalen innebär det en större möjlighet till inflytande och högre personaltäthet. För barnen innebär det minskade barngrupper med färre relationer.

Vad gör ni rent konkret?
- Vi skapar en ny struktur, ökar personaltätheten och minskar barngrupperna. Vi kommer att dela upp Sörgården i tre mindre enheter för att öka delaktigheten och ha ett närmare medarbetarskap. Samtidigt anställer vi mer personal för att möjliggöra att barngrupperna blir mindre.

Hur kommer det sig att ni gör det nu?
- Vi har ett tydligt uppdrag från politiken att arbeta mot minskade barngrupper. Det är alltid svårt att veta när rätt läge för förändring är, men samtidigt jobbar vi i en levande verksamhet som ständigt förändras och vi behöver organisera oss på bästa möjliga sätt.

Vad är målet med ändringen?
- Målet är att skapa en organisation där barnen får bästa möjliga verksamhet och att ge pedagogerna förutsättningar att skapa detta. Vi jobbar även idag i mindre barngrupper delar av dagen men målet är att få en tydligare struktur och att grupperna är konstanta över tid då detta är en viktig förutsättning för barns trygghet och utveckling.

Så nu kommer ni att jobba i mindre grupper?
- Både och! Vi tycker det är viktigt att även i fortsättningen behålla en Vi-känsla på Sörgården och ta med oss fördelarna i att vara en stor organisation. Den stora organisationen möjliggör till nätverkande i olika utvecklingsarbeten, vi kan ha gemensamma centrala delar som underlättar med att vi är i samma byggnad.

Hur stora blir grupperna?
-  Vi går från en personalgrupp på 30 pedagoger till tre grupper med 10-12 pedagoger per grupp vilket ger en större delaktighet i arbetet. Skolverkets riktlinjer är 6-12 barn för 1-3 år per grupp och 9-15 barn för 4-5 år per grupp. I den nya organisationen kan vi leva upp till de riktlinjerna. 

Vad händer nu?
- Jag har som förskolechef satt riktning och ramarna för den nya organisationen så nu väntar ett gemensamt arbete med personalen att hitta bra arbetssätt och organisation i detta. Vi planerar för ett studiebesök till Kungsbacka kommun där man med god framgång gjort förändringar på detta sätt och det skulle vara intressant att ta del av deras erfarenheter och kunskaper.

- För mig som ledare är det viktigt att vi gör detta tillsammans, målet är att göra en förändring som skapar högre kvalitet på förskolans pedagogiska uppdrag och en god arbetsmiljö för både barn och pedagoger.

När ska ni anställa?
- Det gör vi omgående. Då detta innebär fler tjänster på Sörgården så har vi nu ute en annons där vi söker fler förskollärare som vill vara med i vår förändringsresa där delaktighet och arbetsglädje ska ligga som grund.

Kontakt