Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Nu byggs en solcellscarport bakom kommunhuset

Idag påbörjas bygget av en solcellscarport för kommunens bilar på parkeringen bakom kommunhuset. Porten ska göra plats för kommunens åtta poolbilar, som används i verksamheten, och som nu ersätts med åtta nya elfordon med laddningsstationer. Byggnationen beräknas vara klar i oktober-november. 

Byggnationen medför att antalet parkeringsplatser bakom kommunhuset minskar under byggtiden. På samhällsbyggnadskontoret har man tittat på hur man kan använda den nuvarande parkeringsytan för att komplettera med fler parkeringsplatser. Utökningen och iordningställandet av dessa kommer att ske strax efter att solcellscarporten färdigställts.

Samhällsbyggnadskontoret ber om överseende med eventuella olägenheter under byggtiden. Bland annat kan viss dammbildning uppstå när asfalten sågas upp. Kommuninvånare och andra besökare hänvisas till närliggande parkeringar.

Kontakt