Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Nu blir det enklare att jämföra kommunens service och resultat

Från och med idag 5 september kan du som vill jämföra kommunens service och resultat enkelt göra detta på vår webb. Med den nya tjänsten kan du exempelvis jämföra hur nöjda de boende på kommunens äldreboenden är med sin vistelse, eller se hur stor del av eleverna i kommunens skolor som har godkänt i grundämnena. Du kan också få en övergripande bild av kommunens kvalitet kring olika områden och jämföra hur Hylte ligger till i förhållande till övriga kommuner i Sverige.

Jämför med hjälp av nyckeltal

Jämförelseresultaten baseras på nyckeltal som hämtas in genom kommunens egna mätningar och på officiell statistik. Det är med andra ord jämförelsetal som även tidigare har funnits tillgängliga, men som nu samlas ihop och presenteras i en och samma webbtjänst.

– Ett nyckeltal kan exempelvis visa på hur långa väntetider vissa verksamheter i kommunen har, eller vad det kostar att ha ett barn i förskolan. I dagsläget finns det ca 60 nyckeltal i tjänsten och fler kommer att läggas till efter hand, berättar Oscar Åström som är organisationsutvecklare i Hylte kommun.

– Vi hoppas att denna tjänst blir ett tydligt sätt för kommuninvånarna att skaffa sig en överblick över vilken kvalitet som finns kopplat till kommunens verksamheter. Och självklart kunna jämföra med andra kommuner så man har ett riktmärke att gå på, förklarar Oscar Åström.

Testa webbtjänsten

Webbtjänsten använder sig bland annat av diagram som presenterar jämföreselsetalen på ett visuellt enkelt sätt. Gå gärna in och titta själv, läs mer om nyckeltalen och testa hur tjänsten fungerar.

Kontakt