Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Miljoner till invånarna i Hylte kommun

Oppositionsråd Henrik Erlingson (C) och kommunråd Ronny Löfquist (S)

Nu gör Framtid Hylte och Hyltealliansen gemensam sak för att lyfta vardagen i Hylte kommun. Totalt 32,7 miljoner kronor ska satsas extra på skola, jobb samt föreningsliv och civilsamhälle under kommande tre år.
- Vi dubblerar antalet kommunala sommarjobb för våra ungdomar, yrkesanpassar SFI:n och utökar stödet för våra föreningar, berättar Ronny Löfquist (S).

I december 2015 beslutade riksdagen om en tilläggsbudget på cirka 10 miljarder till Sveriges kommuner. Avsikten var att stödja de kommuner som tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet de senaste åren.  Hylte kommuns andel av det extra statsbidraget blev totalt 48 miljoner kronor. Nu har politikerna i Framtid Hylte (S, V, MP, L och SPI) och Hyltealliansen ( M, C och KV) gemensamt arbetat fram en plan för hur pengarna ska användas.

- När det handlar om viktiga frågor får man lägga partirocken åt sidan, säger Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande:

- Jag och Henrik Erlingson (C) har, liksom våra föregångare, alltid varit överens om kommunens ansvar i mottagandet och arbetet med integrationen. Nu har vi jobbat tillsammans med att ta fram ett åtgärdspaket som kommer hela Hylte kommun tillgodo.

­- Det är en styrka att vi kan göra detta tillsammans, det är bra att majoriteten bjuder in, säger Henrik Erlingson (C), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Tre prioriterade områden

Det är ett brett åtgärdspaket som presenteras. Under åren 2016-2018 kommer totalt 48 miljoner kronor att satsas inom tre områden: förstärkning barn och ungdomar, jobb och ökad syselsättning samt satsning på föreningsliv och civilsamhälle. Åtgärdspaketet innehåller 24 punkter för en kostnad av totalt 32,7 miljoner kronor. Resterande 15,2 miljoner avsätts som en reserv för 2016.

- En stor del går till satsningar inom skolan. Vi behöver rekrytera lärare och andra vuxna till skolan. Vi diskuterar samarbete med studentmedarbetare, rätten att få jobba heltid och vi pratar också om värdegrundspedagoger och fler integrationsvärdar, säger Henrik Erlingson (C).

Utöver skolan handlar åtgärdspaketet om att utveckla och yrkesanpassa SFI-undervisningen och skapa praktikplatser inom kommunens verksamheter. Hyltebygdens Lärcentrum får 500 000 kronor för att utveckla verksamheten för ökad kompetens och ökad anställningsbarhet.

- Vi har 45 chefer i kommunens organisation. Varje chef ska ta emot en person i praktik, vi har många nyanlända med utbildning och arbetslivserfarenhet som vi kan ha nytta av. Det gäller bara att se kompetensen och komplettera där det behövs, säger Ronny Löfquist (S).

Engagerad bygd

Både Framtid Hylte och Hyltealliansen poängterar vikten av att lyfta hela kommunen. Pengarna ska komma alla kommuninvånare till del. De kommunala sommarjobben ska utökas till 50-60 platser och man återupptar ett ungdomsarbetslöshetsprojekt från förr som riktar sig till åldersgruppen 18-29 år. Man skapar även kommunala samhällsjobb som riktar sig till alla arbetslösa för att lyfta den fysiska miljön i våra samhällen. Mer pengar läggs till fritidsgården som startas under 2016 och man utökar även stödet för föreningslivets viktiga arbete.

- Vi har ett engagerat föreningsliv och civilsamhälle som gör och gjort stora insatser inom integrationen. Det vill vi stimulera varför vi bland annat ökar det lokala föreningsstödet med 70%, det vill säga cirka 2 miljoner kronor, under en tre årsperiod. Vi har även skapat ett tillfälligt investeringsbidrag och satt en pott om 400 000 kronor som olika aktörer i samhället kan ansöka om pengar ifrån för sina insatser, berättar Ronny Löfquist (S):

- Uppdraget från riksdagen är att minska arbetslöshet, socialt utanförskap och förstärka skolan. Vi känner att där är vi nu på rätt väg. Hylte kommun är en av de kommuner som fått mest pengar i förhållande till sin storlek. Det gäller för oss att använda dem klokt för att få den effekt vi önskar.

Fördelning kommande tre år

Åtgärdspaketet beslutas i kommunfullmäktige i mars. Därefter är det dags för nämnderna att börja arbeta med åtgärderna. Fördelningen under tre år ser ut enligt följande:
Arbets- och näringslivsnämnden 9.95 miljoner kronor
Barn- och ungdomsnämnden 14.45 miljoner kronor
Samhällsbyggnadsnämnden 2.5 miljoner kronor
Kommunstyrelsen 5.8 miljoner kronor

Kontakt