Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Mer samverkan för välfärd och tillväxt

Debattartikel i Hallandsposten, 15 juli 2017

 

Andelen högutbildade som jobbar i näringslivet har på 15 år ökat med 71 procent i Halmstadsregionen och uppgår nu till 20,7 procent i FA-region Halmstad, vilket är över riksgenomsnittet på 18,4 procent, enligt ny statistik från SCB. Högskolan i Halmstad spelar en viktig roll i denna utveckling.

En forskningsrapport från Entreprenörskapsforum 2014 visar att högutbildade stod för hälften av den ekonomiska tillväxten i Sverige 2001–2010. Tillväxten beror till stor del på effekterna av att de nya universiteten och högskolorna – med sin omedelbara närhet och öppenhet för samverkan – har etablerats i olika regioner runt om i landet.

I dag finns en betydligt högre kompetens på arbetsplatserna än tidigare. Det ställer nya krav på möjligheter till fortsatt kompetensutveckling. Allt större utmaningar innebär att fortbildningen i dag måste hålla en mycket högre nivå, och här har Högskolan en viktig uppgift. Kompetensutvecklingen av yrkesverksamma behöver tillgodoses och anpassas utifrån näringslivets och övriga samhällets behov. Den är en självklar uppgift för högskolorna.

Profilområden

Högskolan i Halmstad – med ett 50-tal professorer, nästan 100 forskarstuderande och 9 600 studenter – är stark inom flera områden. Högskolans så kallade KK-miljö ”Forskning för innovation”, med en totalfinansiering de sex senaste åren på över 500 miljoner kronor, profilerar lärosätet inom hälsoinnovation samt smarta städer och samhällen. Här bedrivs forskning i samproduktion med ett 80-tal företag och här utvecklas nya utbildningar på avancerad nivå för att möta industrins behov. Här gör Högskolan redan i dag stor skillnad.

Men för att Högskolan och andra lärosäten ska kunna fortsätta att bidra till regionernas och Sveriges utveckling, måste även regeringen uppmärksamma denna viktiga roll. Syftet med statens basanslag bör vara att skapa bättre förutsättningar för utbildning, kompetensutveckling och forskning i hela landet.

Unik forskning

Om Högskolan i Halmstad skulle tilldelas forskningspengar utifrån andelen studenter, skulle forskningsanslagen vara mångdubbelt större. Lärosätet skulle få helt andra möjligheter att bidra till utvecklingen för näringslivet och inom offentlig sektor för skola, vård och omsorg.

I debatten sägs alltför ofta att forskningsresurserna inte ska spridas för brett. Detta är en seglivad myt. Kvaliteten i forskningen är i stort sett proportionellt lika på de gamla universiteten – dit större delen av pengarna går – som på de nya lärosätena. I Halmstad finns dessutom unik forskning i nära samverkan med samhället.

Det är så vi tillsammans – näringslivet, Högskolan och offentlig sektor – påtagligt kan påverka regionens tillväxtmöjligheter och välfärd.

Elisabet Babic (M), kommunstyrelsens ordförande, Laholms kommun
Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande, Region Halland
Hans Forsberg (M), kommunstyrelsens ordförande, Kungsbackas kommun
Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande, Halmstads kommun
Stephen Hwang, rektor, Högskolan i Halmstad
Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande, Hylte kommun
Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande, Varbergs kommun
Mari-Louise Wernersson (C), kommunstyrelsens ordförande, Falkenbergs kommun

Kontakt