Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Markaffär mellan Hylte kommun och Stora Enso

Från och med år 2020 går ansvaret för Borabo deponi över från kommunen till Stora Enso. Kommunen köper också en del mark av Stora Enso för att möjliggöra fler bostäder och industrimark. Beslutet tas i kommunfullmäktige den 30 november.

Affären om att Stora Enso ska ta över deponin i Hyltebruk har varit på gång i flera år berättar Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Idag finansierar Stora Enso cirka 96% av deponin och det är i stort sett de som driver deponin.

Den största delen av avfallet på deponin (cirka 95%) utgörs idag av flygaska och bottenaska från Stora Enso. Från och med 2020 är det planerat för att Stora Enso tar över det juridiska och ekonomiska verksamhetsansvaret för deponin, om alla nödvändiga beslut tas. Ronny Löfquist är också tydlig med att affären om deponin inte ska förväxlas med Borabo Återvinningscentral.

- Det är Borabo deponi som överlåtes till Stora Enso. Borabo återvinningscentral äger vi fortsättningsvis.

Förvärvning av attraktiva markområden

I samband med överlåtelseavtalet om deponin köper också kommunen markområden i Hyltebruk av Stora Enso för att säkra framtida behov.

Ett område för industrimark längs med Nissastigen, ett område mellan Nittebo och kanalen för bostadstomter och även området mellan Forum och Nissan i Hyltebruk.

- Området bakom Forum är inte planerat för ännu, berättar Anna Roos (C) oppositionsråd. Men tanken är att det ska binda samman samhället på ett bättre sätt.

Den 30 november tar kommunfullmäktige beslut i ärendet.

Kontakt