Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Luktproblem i bland annat Hyltebruk

Den torra sommaren har tidvis skapat mindre trevliga dofter runt kommunens reningsverk. Detta beror på att det har varit väldigt lite nederbörd under en längre period och därmed en lägre grundvattennivå, vilket lett till en lägre utspädning av avloppsvattnet. I kombination med höga temperaturer gör det att mängden svavelväten, en gas som genereras i syrefattigt avloppsvatten, blivit högre denna sommar.

Det finns flera olika metoder för att reducera dessa lukter, man kan bland annat använda filter, ozon, jonisering, en förhöjd ventilationskanal och olika kemikalier.

VA-enheten kommer med start i mitten på augusti att utreda vilken eller vilka insatser som kommunen ska använda för att undvika den här typen av problem i framtiden.

Med vänlig hälsning

VA-enheten
Hylte kommun

Kontakt