Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Lokal lönesatsning på socialsekreterare

Nu höjs lönerna även för socialsekreterare och utvalda handläggare och samordnare som arbetar med myndighetsutövning i Hylte kommun.

Hylte kommuns politiska ledning beslutade i juni om en lokal kommunal lönesatsning på fem miljoner kronor per år. Som vi tidigare berättat ska pengarna i första hand fördelas till pedagogiska yrken men även till andra yrkeskategorier som pekas ut som bristyrken i kommunen. Bakgrunden till den lokala satsningen är en önskan att erbjuda konkurrenskraftiga löner som ligger på rätt nivå i jämförelse med övriga kommuner i Halland, där man framförallt jämför lönenivån i Laholm och Falkenberg men även i småländska kommuner som Gislaved. Under sitt senaste möte beslutade personalutskottet att i år, utöver pedagogerna, även satsa på utvalda socialsekreterare och handläggare med myndighetsutövning.

Marknadsmässiga löner

De som omfattas av lönesatsningen på bristyrken är socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, omsorgshandläggare, integrationssamordnare och integrationshandläggare. Det gemensamma för dem är att de arbetar med myndighetsutövning. Det är 33 stycken medarbetare som omfattas av satsningen.

- Det är en svårrekryterad grupp, och där marknaden har höjt lönen väldigt mycket de senaste åren, så satsningen är för att komma i nivå med marknaden.  Dessutom har deras arbetsuppgifter förändrats och ökat markant den senaste tiden, berättar Sarah Olsson, personalkonsult på Hylte kommun.

Politiskt beslut

Satsningen är på en miljon kronor på helårsbasis. Lönesatsningen innebär att samtliga som omfattas kommer att få ett lönepåslag på 2000 kronor på sin heltidslön. Sarah Olsson berättar att det är personalutskottet som fattar besluten om lönesatsningar i kommunen.

- I denna satsning är det vi på personalenheten som har samlat in och jämfört statistik som presenterats för kommunledningsgruppen som sedan gjort ett förslag till personalutskottet att ta ställning till.

Kontakt