Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Linnéa Rosengren antagen som doktorand i utbildningsvetenskap

Rektor Linnéa Rosengren, på bild i Hyltebruk centrum

Som doktorand kommer rektor Linnéa Rosengren att under fyra års tid forska om pedagogiskt ledarskap och dela sin tid mellan Göteborgs universitet och arbetet i Hylte kommun.

Nu får det viktiga utvecklingsarbetet i kommunens skolor god draghjälp av rektor Linnéa Rosengren som antagits som doktorand vid Göteborgs universitet. Linnéa siktar på en doktorsexamen i forskningsämnet pedagogiskt arbete.

I juni fick Linnéa Rosengren beskedet att hon som en av totalt 83 sökande antagits till forskarskolan i utbildningsvetenskap med anställning som doktorand vid Göteborgs universitet. Rent praktiskt innebär det att Linnéa under fyra år har en anställning som forskare på halvtid på Göteborgs universitet och en halvtid som rektor för enheten för nyanlända i Hylte kommun. Uppdraget är att forska om rektorers pedagogiska ledarskap och deras påverkan på skolutveckling. Konkurrensen om forskarplatserna är hård så det positiva beskedet kom som en överraskning.

- Det var både fantastiskt och lite svårt att smälta. Möjligheten att få forska är något jag strävat efter ganska länge samtidigt som jag vet att konkurrensen är hård. Jag hade små förhoppningar om att komma in så jag blev oerhört glad, säger Linnéa Rosengren.

Tuff bedömning 

Antagningen av studerande till doktorand utbildningen baseras på två saker. Dels bedöms relevansen i den forskarskiss den studerande presenterat i sin ansökan där hen anger vad hen vill forska om och varför. Det vill säga att universitetet tittar på om samhället har nytta av den forskningen den studerande vill bedriva. Dels gör man en bedömning av hens tidigare akademiska meriter för att säkerställa att personen ifråga klarar av utbildningen och har kapaciteten att bedriva forskning. På meritlistan har Linnéa en lärarutbildning på avancerad nivå, utbildning i specialpedagogik, svenska som andra språk och ett års magisterstudier i aktionslärande.

- Det känns extra roligt att få så mycket tid till att studera. Jag har alltid jobbat heltid samtidigt som jag studerat. Nu får jag göra det 50/50. Jag får det bästa av två världar.

Storsatsning på skolutveckling

Linnéa kommer att dela sin tid mellan Hylte kommun och Göteborgs universitet. Även om hon har en individuell studieplan är vissa kurser och moment på universitetet obligatoriska. Hon kommer att studera i en grupp om totalt nio doktorander. Studierna går hand i hand med Hylte kommuns satsning på skolutveckling på vetenskaplig grund där personalen inom skola och förskola börjat arbeta i forskningscirklar kring barnens lärande och den egna undervisningen.

- Mina studier och forskning genomförs i den lokala kontexten bland rektorerna här. Jag kommer att fortsätta arbeta med inkluderingen av nyanlända och studera hur vi organiserar oss för att ta emot och ge barnen en bra utbildning. Kopplingen mellan teori och praktik är en stor fördel.
- Det arbetet vi gör idag kommer att ge resultat om tio år. Målet är att resultatet av min forskning ska komma inte bara Hylte till del utan även andra kommuner i landet.

Linnéa konstaterar att Hylte kommun överlag gör en jätte satsning inom förskola och skola, nu med en nära koppling till universiteten och den kunskap som finns där. Det händer mycket inte bara för hennes egen del utan även i klassrummen och hela styrkedjan.

- Det ger vind i seglen när man känner att vi arbetar tillsammans. Det är inte bara lärarna som arbetar med det här utan det sker på alla nivåer. Alla har sin del. Det ger resultat tror jag. 

Goda nyheter

Beskedet om Linnéas anställning vid Göteborgsuniversitet är en glad nyhet även för barn- och ungdomskontorets chef Stigert Pettersson.

- Vi är mycket glada för Linnéas del och för Hylte kommun att hon antagits till forskarutbildning. Det kommer betyda mycket för vår satsning inom förskola och skola. Det stärker kopplingen till högskolans forskning och vi får lättare tillgång till ny forskning. Det stärker oss också i vårt arbete med skolutveckling på vetenskaplig grund, där vi vill använda ett vetenskapligt arbetssätt för att stärka det professionella lärandet.

Kontakt