Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Lägesbild Hylte kommun – covid-19

I Hylte kommun finns idag totalt tretton bekräftade fall av covid-19. Totalt sex personer inom omsorgsnämndens verksamhet i Hylte kommun har insjuknat i covid-19, fyra av dem har tillfrisknat och en person som har testats positiv för covid-19 har avlidit. I Halland finns idag (siffror från den 13 maj) 504 bekräftade fall, 30 personer är inlagda på sjukhus varav fyra personer vårdas på intensivvårdsavdelning. Enligt regionen har man en fortsatt lugn utveckling av både antalet fall och behovet av sjukhusvård. Av de 42 personer som avlidit i Halland med en diagnos covid-19 tillhörde 41 personer en medicinsk riskgrupp.

Hylte kommun berättar inte om vilka personer eller verksamheter som är drabbade av covid-19, detta på grund av sekretess. Berörda anhöriga och personal underrättas alltid. Även anhöriga till andra personer som befinner sig i samma verksamhet informeras om situationen.

Fortsatt besöksförbud – undantag kan ges
Sedan den 1 april råder totalt besöksförbud på alla landets äldreboenden. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.
– Om någon exempelvis befinner sig i livets slutskede så har anhörig möjlighet att komma överens med verksamhetsansvarig om hur de ska kunna träffa sina närstående. Detta förutsatt att den anhöriga som kommer till verksamheten är frisk och att man i en verksamhet som har smittan följer de skyddsregler som finns, berättar Sophia Lehnberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hylte kommun.

Provtagning av personal
Hylte kommun provtar varje vecka medarbetare inom omsorgsnämndens verksamheter som varit hemma på grund av sjukdom. Detta i syfte att säkerställa bemanningen. Dialog förs även om provtagning av medarbetare inom andra samhällsviktiga verksamheter.

Gemensamt ansvar att begränsa smittspridning
Det är viktigt att vi alla fortsätter att följa de rekommendationer och föreskrifter som råder Länk till annan webbplats.. Vår strategi i Sverige går fortsatt ut på att minska smittspridningen och att plana ut smittspridningskurvan. På så sätt undviker vi att sjukvården hamnar i ett läge där den inte klarar att ta hand om de personer som behöver vård på grund av både covid-19 och andra hälsotillstånd. Det vi alla kan göra för att fortsätta minska risken för smittspridning i samhället är att vara noga med att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, hosta och nysa i armvecket, undvika att röra vid ansiktet samt att stanna hemma när vi är sjuka – även om vi bara har lättare symtom.

Läs mer om hur omsorgen i Hylte kommun arbetar med covid-19 via länken nedan.

Så här jobbar omsorgskontorets verksamhet med pandemin Öppnas i nytt fönster.

Kontakt