Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Lägesbild gällande covid-19 visar ökad smittspridning

Enligt smittskyddsenhetens senaste rapport hade Halland under vecka 52 fortsatt samma höga nivå på antal fall som de två föregående veckorna, detta trots en mer begränsad provtagning under helgerna. I självprovtagningen den 26 december visade testresultatet att var tredje person som testade sig var smittad.

Smittskyddets bedömning är att antal fall i hela länet fortfarande ökar och ännu inte nått platåfas. I Halland har 1 127 nya fall inrapporterats de senaste sju dagarna. Även i Hylte kommun rapporteras en rejäl ökning med 27 nya fall på en vecka, att jämföra med 11 fall veckan innan.

– Det är en oroande utveckling, det är den högsta noteringen vi haft sedan pandemins start. Det är väldigt viktigt att vi alla nu begränsar vårt sociala umgänge till ett minimum. Vaccineringen är igång, vi börjar i kommunens särskilda boenden nu på måndag men den kommer att ta lite tid så nu gäller det att vi håller ut och hjälps åt att bromsa så mycket vi kan, säger Mikael Andersson, ställföreträdande stabschef.

Stor belastning på sjukvården

Delar av sjukvården inom Region Halland är hårt belastad. Smittökningen kan innebära en ännu större ansträngning för sjukvården vilket kan ge ett mycket tufft läge för sjukvårdpersonalen och även medföra att vård som kan vänta behöver skjutas upp.

Region Halland och smittskyddsenheten uppmanar alla att tänka sig för hur var och en agerar under nyårsfirande och andra aktiviteter. Det handlar både om att inte utsätta sig själv eller andra för smitta, men också undvika att utsätta sig eller andra för olycksrisker som kan innebära att man behöver söka sjukhusvård. Genom att som invånare i detta läge göra allt du kan för att förhindra smittspridning eller minska risken för olyckstillbud, kan du bidra till att rädda liv.

Start av vaccinering på särskilda boenden i Hylte kommun

Vaccinationerna i länet startade den 27 december där ett särskilt boende i Halmstad var först ut. På måndag den 4 januari startar vaccinationen av de äldre på särskilda boenden i Hylte kommun. Därefter kommer turen till personer med hemsjukvård och eller hemtjänst. Samtliga personer som har en insats från omsorgsnämndens verksamhet i Hylte kommun och tillhör en prioriterad målgrupp kommer att bli kontaktade om vaccinering och behöver inte ta kontakt på egen hand.

Svar om vaccinering

Många invånare i Halland som inte tillhör de grupper som prioriteras först ringer till telefonrådgivningen 1177 och vårdcentralerna med frågor om hur man kan boka tid för att vaccinera sig mot covid-19. Region Halland meddelar att det ännu inte går att boka tid för vaccination. De första vaccindoserna prioriteras till personer som har det allra största behovet av skydd. Du kan läsa mer om vaccination via länken nedan.

Vaccination 1177 Länk till annan webbplats.

Kontakt