Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Lägesbild för covid-19 i Hylte kommun

Den gångna veckan (från onsdagen den 2 december till onsdagen den 9 december) har Hylte kommun fått 16 nya bekräftade fall av covid-19 enligt Region Hallands statistik. Flera fall har även upptäckts inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Regeringen gick nyligen ut med rekommendationer för fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan, med vissa undantag, men för- och grundskolor bedriver fortsatt sin undervisning på plats.

Regler för stängning av skolor

Hur agerar då Hylte kommun om det skulle finnas ett eller flera bekräftade fall av covid-19 på en för- eller grundskoleenhet?
– Det finns regler för när man får besluta om att stänga ner en skola eller gå över till fjärr- eller distansundervisning. Nyligen har regeringen gått ut med rekommendationer om att all undervisning ska ske på distans för gymnasiet, med vissa undantag. För övriga skolformer måste någon av följande grunder vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att besluta om åtgärd: antingen att man har ett stort personalbortfall så att verksamheten inte kan bedrivas, att man i samråd med smittskyddsläkare fattar beslut om åtgärd, att det finns ett beslut från Folkhälsomyndigheten om avspärrning enligt smittskyddslagen eller ett regeringsbeslut, säger Therése Reuter, stabschef, och fortsätter:
– Vi har regelbunden kontakt med Smittskydd Halland för att följa utvecklingen av smittläget. Vi fortsätter även att hålla berörda personer informerade vilket skulle kunna ske under helgen om behov finns, säger Therése Reuter.

Kontakt