Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Lägesbild covid-19 – Smittspridningen i kommunen minskar men är fortsatt hög

Smittspridningen i hela Halland minskar även om den alltjämt ligger på en hög nivå. I Hylte kommun, rapporterades 113 nya fall under en vecka i april, den högsta siffran under hela pandemin, den senaste veckan har antalet nya fall per vecka minskat till 26.
– Vi vill tacka medarbetare och kommuninvånare för den hänsyn de visar nu när vi försiktigt öppnat upp några verksamheter, säger Therese Reuter, stabschef.


Senaste statistiken från Region Halland visar en tydlig trend med ett minskande antal fall de fyra senaste veckorna. Dock är smittspridningen i länet på en fortsatt hög nivå med en fortsatt hög belastning inom slutenvården för patienter med covid-19. Senaste veckan rapporterades totalt 838 nya fall i Halland vilket är en minskning med 290 fall jämfört med veckan innan.

I länet har totalt 37 862 bekräftade fall registrerats sedan pandemin startade. Siffrorna för Hylte kommun visar på totalt 1253 fall. Antalet och andelen fall inom åldersgruppen 70 år och äldre är fortsatt mycket lägre än vid årets början. Statistiken för den senaste veckan visar även en liten minskning av andelen fall för åldersgruppen 0–19 år samt 50–69 år samt motsvarande ökning för gruppen 20–49 år. De största antalet falls finns även fortsatt i gruppen vuxna i arbetsför ålder.

Hänsynsfulla besökare i kommunens verksamheter

I Hylte kommun har flera verksamheter försiktigt öppnat upp för allmänheten. Samtliga bibliotek tar återigen emot besökare, gymmet i Örnahallens hälsocenter har öppnat för bokade besök, gruppträningen genomförs utomhus och simhallen har öppnat upp för tidsbokat motionssim på torsdagsmorgnar, det är även möjligt att hyra simhallen för sällskap om max åtta (8) personer.
– Vårt försiktiga öppnande har fungerat väl. Verksamheterna berättar att våra besökare visar stor hänsyn, de håller bra avstånd och följer de skyddsrutiner som verksamheterna arbetat fram. Det är vi oerhört tacksamma för, det hade inte varit möjligt att öppna annars. En stor eloge till både medarbetare och kommuninvånare för att de fortsätter att hålla i, säger Therése Reuter, stabschef.

Vaccination av fas fyra kan inledas tidgare

Enligt Region Halland har nu var tredje hallänning fått sin första dos vaccin, närmare 28 000 har även fått dos nummer två. Just nu pågår vaccination av personer i åldern 18–59 år som tillhör någon form av riskgrupp. Enligt Region Hallands planering kommer man att öppna upp för fas fyra i mitten på juni. Det är dock en preliminär planering som justeras efter hand beroende på hur regionen når ut i tidigare målgrupper samt vaccinationstillgång. Några regioner i landet har redan påbörjat vaccinationens fas fyra och den kan komma att ske tidigare även i Halland. Information läggs ut på Region Hallands webbplats inför varje nytt släpp.­

Bokning av vaccination

Bokning av vaccination sker via 1177 eller via telefon till den vårdcentral där man är listad. Regionen tipsar om att den som bokar tid för vaccination digitalt kan titta runt i länet på var det finns gott om vaccinationstider, väntetiden kan skilja med flera veckor mellan mindre vårdcentraler och de större vaccinationscentralerna.

Kika gärna på Region Hallands webbsändning från i onsdags där de berättar mer om smittläget och vaccination mot covid-19 i länet. Du hittar den via länken längst ned på sidan.

Gemensamt ansvar för smittspårning inom skolan

För att förebygga och begränsa utbrott av covid-19 samarbetar skolan med Region Hallands smittspårarenhet. Skolan hjälper till med att kartlägga vilka elever som kan ha utsatts för smitta och lämnar uppgifter om detta till Region Hallands smittspårningsenhet. Samarbetet underlättar smittspårning i skolmiljö där vårdnadshavaren har begränsad möjlighet att veta vilka nära kontakter barnet har haft.

Webbsändning

Se webbsändningen från Region Halland via länken nedan

Webbsändning från Region Halland Länk till annan webbplats.

Kontakt