Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad

Lägesbild covid-19 – Självprovtagningen flyttar till vårdcentralen i Hyltebruk den 6 december

Antalet smittade med covid-19 i Sverige ökar samtidigt som trycket inom sjukvården är fortsatt lågt. Nästa vecka flyttar självprovtagningen från räddningstjänsten i Hyltebruk till vårdcentralerna i Hyltebruk och Torup. Allmänheten uppmanas att boka tid för den tredje dosen vaccin, fler rekommendationer om exempelvis munskydd i kollektivtrafiken kan komma.

Antalet smittade med covid-19 ökar. Under förra veckan skedde en fördubbling av antalet smittade i Halland jämfört med veckan innan. I Hylte kommun har 112 bekräftade fall rapporterats in den senaste veckan, att jämföra med veckan innan då 26 nya fall registrerades. Hylte kommun arbetar inte längre i krisledningsstab men har en arbetsgrupp som vid behov stödjer de verksamheter som har en pågående smitta eller andra behov av stöd. Som anhörig eller vårdnadshavare får du kontinuerlig information om smittläget och eventuella skyddsåtgärder på din enhet.

Självprovtagning flyttas till vårdcentralerna i Hyltebruk och Torup

Nästa vecka, 6 december, flyttas självprovtagningen från Räddningstjänsten i Hyltebruk till vårdcentralen i Hyltebruk. Du hämtar självprovtagningskittet i en låda utanför vårdcentralen och lämnar tillbaka den där när du är klar. Från och med den 13 december kommer självprovtagningskitt även att finnas utanför vårdcentralen i Torup. Utanför vårdcentralen i Hyltebruk finns personal som kan bistå dig med provtagningen, i Torup är det endast utlämning och mottagning av självprovtagningskitt. Mer information kommer på 1177.se/Halland.

Vaccinationspass vid större evenemang inomhus

Den 1 december beslutade regeringen om vaccinationsbevis för deltagande i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer inomhus. Dialog om hur beslutet påverkar olika kulturella evenemang i kommunen pågår. Bion i Hyltebruk har infört en maxgräns på 80 personer vi varje filmvisning, bokning av plats sker via webbsidan www.forumhylte.se Länk till annan webbplats. Till Kulturskolans konserter i december har antalet besökare begränsats till max två personer per medverkande elev. Till dansuppvisningen den 11 december där ett 60-tal elever medverkar kommer arrangören utöver maxantalet besökare per medverkande elev även efterfråga ett giltigt vaccinationspass och legitimation.

Under torsdagens presskonferens flaggade regeringen för att de tidigare rekommendationerna kan komma tillbaka, det kan i så fall handla om rekommendationer om att hålla avstånd och att använda munskydd i kollektivtrafiken när det inte går att hålla avstånd.

Stanna hemma vid sjukdom

Hylte kommun fortsätter att följa nationella och regionala riktlinjer i arbetet med att begränsa smittspridningen av covid-19. I det arbetet är du fortsatt viktig. Känner du dig sjuk med förkylningssymptom ska du stanna hemma, detta gäller alla åldrar och även den som är vaccinerad eller har haft covid-19 de senaste sex månaderna.

Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska alla i hushållet stanna hemma i sju (7) dagar från den smittades provtagningsdag. Alla i hushållet, från förskoleålder och uppåt, ska genomföra provtagning, detta gäller även vaccinerade. En person som haft covid-19 de senast sex månaderna behöver inte stanna hemma eller provtas. Läs mer om vad som gäller på folkhälsomyndighetens webbplats via länken längst ned på denna sida.

Fler vaccinationscentraler i länet öppnar

Totalt 248 209 av hallänningarna är nu vaccinerade med dos ett och två. Ytterligare 42 041 har fått dos tre. I Hylte kommun har 80,3 procent av kommuninvånarna valt att vaccinera sig. För att möjliggöra för en snabb påfyllning av vaccination öppnar Region Halland fyra vaccinationscentraler i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Det finns nu gott om tider att boka digitalt via 1177.se//Halland. Du kan också boka tid via telefon på valfri vårdcentral.

Sedan november har det varit möjligt för personer 65 år och äldre att boka tid för att få en tredje dos, nu öppnar bokningen för fler grupper. Från och med idag, fredag 3 december, kan medicinska riskgrupper och hallänningar 60-64 år boka tid för den tredje dosen. Nästa vecka öppnar bokningen även för barn 12-15 år, som ett komplement till vaccinationen i skolorna. Bokningen är även öppen för personal inom hemtjänst, hemsjukvård och personal på särskilt boende. För den som är 65 år eller äldre ska det gå minst fem månader mellan dos två och dos tre. För yngre personer som rekommenderas en tredje dos ska det gå minst sex månader.

Omsorgen i Hylte klar med vaccinationen av dos tre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos (dos tre) till alla från 18 år. I Hylte kommun har samtliga äldre på kommunen särskilda boenden och inom hemsjukvården fått en påfyllningsdos. Näst på tur är samtliga medarbetare inom omsorgen. För att förebygga smittspridning uppmanas besökare att fortsätta att förboka sina besök på kommunens särskilda boenden och att umgås i den anhöriges lägenhet, inte i gemensamma dagrum. I samband med påfyllningsdosen erbjuds även personal inom omsorgen som ännu inte vaccinerat sig att göra det.

Om du blir sjuk - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Självprovtagning - 1177.se/Halland Länk till annan webbplats.

 

Kontakt