Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Lägesbild covid-19 - Nya restriktioner påverkar kommunens verksamheter

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 har regeringen infört nya restriktioner, något som även påverkar Hylte kommuns verksamheter.
Folkhälsomyndigheten beslöt under gårdagen att korta intervallet mellan den andra och tredje dosen vaccin till fem månader, och Smittskydd Halland uppmanar skolorna att pausa undervisningen vid bekräftad covid-19-smitta.

För att minska den ökande smittspridningen av covid-19 har regeringen infört nya tillfälliga restriktioner som började gälla igår, onsdag 12 januari. (Du hittar dem via länken längst ned på denna sida). För Hylte kommun innebär det att verksamheterna återigen ser över sina skyddsåtgärder och vid behov anpassar antalet besökande i verksamheterna. Bland annat återinför Örnahallens Hälsocenter åtgärden att endast tillåta bokade besök i gymmet, antalet besökare i simhallen är fortsatt begränsat till 50 badande och i omklädningsrummen får endast åtta personer vistas samtidigt. Föreningslivet avråds från att arrangera cuper och läger inomhus, dock är idrottshallarna fortsatt öppna för träningsverksamhet som kan genomföras med riskreducerande åtgärder. Biblioteken håller öppet som vanligt, maxtaket för kulturella evenemang, exempelvis bio och barnteater, sänks från 80 till 50 deltagare. Deltagande i samtliga evenemang bokas via respektive verksamhets digitala kanaler. Återvinningscentralen utanför Hyltebruk håller öppet som vanligt.

Ökad vaksamhet i skolorna

Smittskydd Halland uppmanar länets skolor att i ett tidigare skede försöka begränsa spridning av covid-19 genom att pausa undervisning i de skolklasser där man har en bekräftad smitta. Redan vid enstaka fall (ett till två stycken) så bör skolan kontakta Smittskydd Halland för en dialog om huruvida distansundervisning kan vara genomförbart för aktuell klass eller grupp. Den som har fått covid-19 och varit hemma i sju (7) dagar från det att man fick symtom och dessutom varit frisk i minst två (2) dagar (ingen feber och väsentligt bättre allmäntillstånd) kan återgå till skola och arbete.

Dagcentralerna håller öppet

Allmänheten ombeds i de nya restriktionerna att begränsa antalet nära kontakter. Ska du besöka anhöriga inom omsorgens verksamhet är det viktigt att du är frisk och att ingen annan i hushållet är smittad av covid-19. På de särskilda boendena är det fortsatt endast tillåtet med bokade besök i den anhöriges lägenhet. Kommunens dagcentraler i Torup, Hyltebruk och Unnaryd håller fortsatt öppet, även Guldkanten bedriver verksamheten som vanligt, dock med begränsat antal deltagare. Hylte kommun uppmanar de medarbetare som kan arbeta hemifrån att göra det, möten ska främst ske digitalt. Detta för att de som behöver vara fysiskt på arbetsplatsen ska kunna hålla avstånd och för att inte orsaka trängsel i kollektivtrafiken.

Sänkt vaccinationsintervall

Antalet smittade med covid-19 i länet ökar samtidigt som trycket på provtagningen är högt varför svarstiden för tillfället är tre till fyra dagar. Region Halland meddelar att virusvarianten omikron som nu dominerar smittspridningen har visat sig vara mycket smittsam också för den som är vaccinerad med två doser, däremot är skyddet mot svår sjukdom fortsatt mycket gott för den som är vaccinerad, oavsett virusvariant. Igår beslöt Folkhälsomyndigheten att korta intervallet mellan den andra och tredje vaccindosen mot covid-19 till fem (5) månader för personer mellan 18 och 64 år. Region Halland meddelar att de från och med idag, torsdag 13 januari, kommer att erbjuda invånare mellan 18 och 64 år att boka vaccinationstid med det nya kortare intervallet. För personer över 65 år är gäller rekommendationen om ett intervall på fem månader sedan innan. Regionen har god kapacitet på vårdcentraler och vaccinationscentraler för att kunna ta emot de personer i Halland som nu blir aktuella för dos tre.

Läs mer

Följ smittspridningen i Halland via länken nedan. Du hittar även information om de nya restriktionerna.

Läget i Halland covid-19 (Region Halland) Länk till annan webbplats.

Nya restriktioner – Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt