Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Lägesbild covid -19 ­– Nya rekommendationer från 1 november

Antalet covid-19 fall i Halland är fortsatt lågt. Vaccineringen av den tredje dosen på kommunens särskilda boenden startar inom kort, även vaccination av 12-15 åringar i länets skolor är igång. I Hylte kommun har kommunledningen gått ur stabsläge.

Smittskydd Halland konstaterar att smittspridningen av covid-19 i länet befinner sig i ett lugnare skede även om det fortfarande råder en viss osäkerhet hur de lyfta restriktionerna kommer att påverka spridningen. Senaste veckan, vecka 40, har 113 nya fall registrerats i länet, varav två (2) i Hylte kommun. Medelålder för de som insjuknar är 38,6 år.

Kommunen har gått ur stabsläge

Den 12 mars 2020 samlades Hylte kommuns krisledningsgrupp för ett första möte gällande covid-19. Tio dagar senare startade ledningsgruppen upp krisstaben för att samordna och effektivisera krisarbetet över verksamhetsgränserna. I förra veckan beslöt kommunledningen att gå ur stabsläge vilket innebär att respektive verksamhet nu hanterar covid-19 i sin egen organisation.
­– Även om krisledningsgruppen och staben inte längre är aktiverad så fortsätter vi att arbeta med covid-19 i en mindre arbetsgrupp. Vi stöttar verksamheterna, lämnar en lägesbild till Länsstyrelsen var 14:e dag och deltar i regionala samverkansgrupper för att liksom tidigare under pandemin följa smittspridningen och rapportera vad som händer i vår kommun, säger Therese Reuter, stabschef.

Under pandemin har Hylte kommun, tillsammans med ansvariga myndigheter och övriga halländska kommuner, arbetat aktivt för att förebygga smittspridning av covid-19 . All information och alla beslut har utgått från nationella beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
– Det är viktigt att vi fortsätter att följ utvecklingen. Vi har alla ett gemensamt ansvar att förebygga smittspridning, såväl privat som på våra arbetsplatser, säger Therese Reuter.

Nya rekommendationer från 1 november

Från och med 1 november ändras rekommendationerna om att stanna hemma och testa sig vid sjukdom. Råden varierar också för vaccinerade och icke-vaccinerade. Enligt Folkhälsomyndigheten är syftet med rekommendationerna att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom. Utöver de nationella råden kan regioner och kommuner utforma lokala rutiner med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Var och en bör även fortsatt vara uppmärksamma på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Hylte kommuns verksamheter fortsätter att arbeta efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer enligt nedan.

Detta gäller barn och fullvaccinerade vid sjukdom

Barn som inte börjat skolan samt alla fullvaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret bör:

 • Stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • Behöver som regel inte testa sig för covid-19

De som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när de:

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom
 • I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Detta gäller vid sjukdom för den som inte är vaccinerad

Alla från förskoleklass (från cirka 6 år) och äldre som inte är fullvaccinerade bör:

 • Stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • Testa sig för covid-19 så snart som möjligt

Ovaccinerade som testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de:

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom

Om du testat positivt för covid-19

De som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19 enligt de rekommendationer som gällde även före den 1 november. Återgång till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter kan ske om:

 • Personen ifråga stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började
 • Varit feberfria de två senaste dygnen
 • Personen känner sig frisk, även om hen fortfarande har vissa luftvägssymtom

Vaccinationen av 12 – 15-åringar

I slutet av förra veckan inledde region Halland vaccinationen för barn 12-15 år. Vaccinationen kommer att ske i huvudsak på skolorna. Skolorna informerar vårdnadshavare när det är dags för vaccination på respektive skola och var på skolan den kommer att ske. Vårdnadshavare får brev från Region Halland med information om vaccinationen, breven skickas hem till vårdnadshavarna. Samma information finns även på 1177.se. Samtycke från vårdnadshavarna kommer att inhämtas skriftligen. Lämnas inte samtycke innebär det att barnet inte kan vaccineras i skolan.

Flera grupper vaccineras samtidigt

Just nu pågår även vaccination av ett stort antal grupper parallellt. Folkhälsomyndigheten rekommenderade nyligen även en tredje dos vaccin till följande grupper:

 • personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO)
 • personer som har hemtjänst eller hemsjukvård
 • personer som är 80 år och äldre

På torsdag denna vecka, 21 oktober, öppnar bokningen för samtliga grupper som i nuläget rekommenderas en tredje dos vaccin. Bokning ska i första hand göras digitalt på 1177.se/Halland, men vaccinationsbokningen på telefon finns liksom tidigare för de som inte har möjlighet att boka digitalt. Vaccinationsbokningen på telefon har öppet vardagar 8-16. I Hylte kommun startar vaccinationen av äldre på kommunens särskilda boenden denna vecka.

Mer information

Du hittar mer information via länkarna nedan

Folkhälsomyndigheten – 1 november Länk till annan webbplats.

Region Halland - Vaccination Länk till annan webbplats.

Kontakt