Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Lägesbild covid-19 Hylte kommun –Vaccinationen av fas två drar igång nästa vecka

Under nästa vecka börjar Region Halland skicka hem brev till personer över 80 år om hur de ska anmäla sig för vaccination. Imorgon fredag hålls en webbsändning kl. 10.00 på regionens webbplats där regionen berättar om hur vaccinationen i länet går. Smittläget i Halland är fortsatt ansträngt. Nu rekommenderas alla i ett hushåll med smitta att testa sig dag fem. 

Den senaste veckan har smittspridningen av covid-19 ökat både i Halland som helhet och i Hylte kommun. Regionen har registrerat 685 nya fall i länet under veckans tre första dagar, måndag till onsdag, vilket är något fler än föregående vecka samma tidsperiod då siffran var 658. Sjukhuset har en fortsatt hög beläggning för patienter med covid-19. Den senaste sju dagarna har 41 nya fall registrerats i Hylte kommun till totalt 532 bekräftade fall. Totalt antal fall av covid-19 i Halland den 10 februari var 20 480, det är en ökning med 1051 fall de senaste sju dagarna. Medelåldern för den som smittats är 41,2 år.

Är någon i hushållet smittad av covid-19 bör alla testa sig

Vecka 5 konstaterades 13 fall av muterat virus i Halland, enligt regionen har den siffran ökat till 25. Regionen rekommenderar starkt att de som delar hushåll med en person som bekräftats ha covid-19 ska provta sig dag 5 (räknat från den smittades provtagningsdatum) Detta är en viktig extra åtgärd för att hindra fortsatt smittspridning av såväl covid-19 som det muterade viruset. Barn som är yngre än 16 år kan undantas från provtagning på femte dagen.

Vaccinationsstart för 65 år och äldre

Om allt går enligt plan startar Region Halland vaccinationen av personer i fas två nästa vecka, den beräknas pågå i tio veckor framöver. Alla hallänningar över 65 år kommer att få ett brev hem i postlådan om hur de ska göra för att boka vaccinationstid. Brevet kommer att skickas ut i omgångar och de som är äldst får brevet först. Alla kommer att erbjudas vaccin med de äldsta (80+) kommer att ges möjlighet att boka en tid först. Även personer in om LSS, personer som får dialys eller har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation och deras närmaste anhöriga ingår i fas två. Vaccinationen av personal inom vård och omsorg fortsätter också. Vaccinationen i Hylte kommun sker på vårdcentralerna. Totalt 14094 personer i Halland har vaccinerats.

Webbsändning om vaccin fredag 12 februari

Imorgon fredag 12 februari håller regionen en webbsändning kl. 10.00. Regionen svarar också på frågor som skickats in och berättar om vaccineringen i länet. Du kan se webbsändningen på regionen webbplats, via www.regionhalland.se Länk till annan webbplats.

Risk för bedrägerier

Det finns risk för bedrägerier i samband med vaccinationen mot covid-19. Tänk på att Region Halland aldrig ber någon att logga in med Mobilt BankID eller bankdosa via telefon för att bekräfta bokningen av vaccinationstid. De skickar inte heller sms eller e-post med länkar till webbsidor eller bokningssystem för att be invånare boka eller bekräfta vaccination.

Vaccination mot covid-19 är gratis i Sverige och Region Halland kräver därför ingen betalning. Vid vaccination i hemmet är det alltid legitimerad personal från kommunen som kommer för att vaccinera och den som ska vaccineras får veta i förväg när vaccinationen ska ske.

Inför sportlovet – tänk på

Folkhälsomyndigheten konstaterar att smittspridningen av covid-19 fortfarande är omfattande. Inför sportlovet uppmanas alla att fortsätta begränsa antalet nya nära kontakter och bara umgås i en mindre krets. Hålla avstånd till andra och undvik situationer där det är risk för trängsel. Såväl verksamheter som individer har ansvar för att trängsel inte uppstår, även utomhus. Har du symtom som kan bero på covid-19 ska du stanna hemma eller i ditt boende och testa dig för covid-19, även om du inte befinner dig i din hemregion.

Sportlovet är vanligtvis också en period då resandet ökar. Eventuella resor bör i år ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Tänk på att begränsa det kollektiva resandet så mycket som möjligt. Du bör också säkerställa att du kan isolera dig eller ta dig hem på ett smittsäkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Du kan läsa mer om vaccinering och gällande rekomendationer med mera via länkarna nedan.

Kontakt