Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2021-03-05

Lägesbild av covid-19 i Hylte kommun och Halland

Nivån på smittspridningen av covid-19 i Halland är fortsatt mycket hög. Just nu är det framför allt människor i arbetsför ålder som insjuknar i covid-19. Region Halland ser även en klar ökning i gruppen 10–19 år. Den digitala bokningen för vaccination, för personer födda 1942-1951, planeras öppna nästa vecka.

Enligt Region Halland tyder data från självprovtagningen på en fortsatt hög nivå även kommande vecka. I länet har totalt 24 368 bekräftade fall registretrats. Siffrorna för Hylte kommun visar på totalt 621 fall varav 23 nya fall den senaste veckan. Den nedåtgående trenden för andelen sjukdomsfall i åldersgruppen 70 år eller äldre fortsätter. Antalet fall för de yngre åldersgrupperna har däremot fortsatt att öka. Särskilt tydlig uppåtgående trend ses för åldersgruppen 10–19 år under den senaste månaden. Det är fortfarande flest fall i arbetsför vuxen ålder. På sjukhusen är det en fortsatt hög beläggning för patienter med covid-19.

Ett år med pandemi

Arbetet med att hantera och begränsa smittspridningen av covid-19 i Hylte kommun har pågått sedan den 12 mars 2020. Stabschefs Therése Reuter berättar att smittspridiningen inom kommunens verksamheter under pandemin varit låg. Inom organisationen rapporterades under hösten om enstaka fall inom omsorgsnämndens verksamhet. Under vintermånaderna tog smittspridningen fart inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter men har återigen minskat.
– Vi fortsätter att arbeta förebyggande i våra verksamheter för att begränsa smittsopridningen och vi är noga med att gå ut med snabb information till berörda när vi får ett bekräftat fall i eller i anslutning till våra verksamheter. Det viktigaste i det här arbetet är att vi alla fortsätter att vara uppmärksamma på symptom, stannar hemma om så behövs, fortsätter att hålla avstånd och begränsar vårt sociala umgänge. Just nu ser vi att det är vi som arbetar som sprider smitta så det gäller att vi håller avstånd till varandra och i vårt dagliga arbete vidtar de åtgärder vi kan för att minimiera risken för smittspridning, säger Therése Reuter, stabschef i Hylte kommun.

Vaccination

De äldre på kommunens särskilda boenden samt personer som har hemtjänst eller hemsjukvård, och som har tackat ja till vaccinationen, är i stort sett färdigvaccinerade. Nu vaccinerar Region Halland de som är 80 år eller äldre och personer i medicinska riskgrupper. I veckans webbsändning berättar Regionen Halland att det finns 20 100 personer över 80 år i Halland. Hälften av dem är vaccinerade och ytterligare drygt 5000 personer är inbokade för vaccinering. Om allt går enligt plan öppnar den digitala bokningen för personer som är födda mellan 1942 till 1951 den 11 mars, det vill säga nästa torsdag. Den digitala bokningen görs på 1177.se med bank-id. Längst ned på denna sida finns länk till webbsändningen från Region Halland med mer information.

Den smittsammaperioden har ändrats från 24 till 48 timmar

Smittskydd Halland har ändrat antalet timmar för den smittsamma perioden från ett dygn till 48 timmar. Det innebär att smittspårningsenheten nu uppmanar den som varit i nära kontakt med personer som bekräftats ha covid-19 två dygn innan personen fick symptom att vara extra uppmärksam på symptom, begränsa umgänget med andra och om möjligt arbeta hemifrån. Med nära kontakt räknas 1,5–2 meter i minst 15 minuter. Det tar två till 14 dagar från att man smittas tills man får symtom.

Region Hallands webbsändning om vaccinering i Hallandlänk till annan webbplats

Kontakt