Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Lägesbild av covid-19 i Hylte kommun

Antalet bekräftade fall av covid-19 i Halland fortsätter att öka. Nu uppmanas alla i hushållet att stanna hemma om någon i familjen är smittad. I Hylte kommun har 50 nya fall registrerats de senaste dagarna.

Sedan i torsdags har antalet bekräftade fall av covid-19 i Hylte kommun ökat från 117 till 167. Enligt Region Halland kan cirka 20 fall av ökningen beror på en eftersläppning i provanalyserna, övriga 30 är en ökad samhällssmitta.
– Det har varit ett hårt tryck på provtagningen i länet. Vi har fått information om att de har fått mer resurser och lyckats arbeta ikapp, både vad det gäller provtagning och i analyserna, det kan förklara en viss del av ökningen men vi ser också att antalet bekräftade fall i kommunen ökar, säger Therése Reuter, stabschef.

Under hösten har kommunen haft som mest 14 nya fall på en vecka, den senaste veckan har siffran stigit till drygt det dubbla. Enligt regionens bedömning är det ingen enstaka händelse som är orsak till det ökade antalet i kommunen.
– Svaret vi fått är att det handlar om samhällssmitta, man ser inte att det skulle vara på en specifik plats eller i en specifik grupp som smittan ökat, säger Therese Reuter;
– Det är viktigt att vi fortsätter att följa de lokala allmänna råden och gör vad vi kan såväl på våra arbetsplatser som i det privata. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att förebygga smittspridning.

Läget i Halland

Den 29 november hade 6487 bekräftade fall konstaterats i Halland, medelåldern för den som insjuknar är 42 år. Förra veckan (vecka 48) provtog regionen 7876 misstänkta fall, av dessa var 9,7 procent smittade. Smittspridningen sker i alla åldersgrupper.

Nya rekommendationer gällande den som bor med någon som har covid-19

Den första december kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer gällande smittspridning i det egna hushållet. Nu ska alla, även barn, som bor tillsammans med någon som har fått bekräftad covid-19 stanna hemma i sju (7) dagar. Detta oavsett om personen som bor med den som är sjuk har symptom eller inte. Alla i hushållet ska stanna hemma omedelbart från att provsvaret om bekräftad covid-19 kommit. De sju dagarna räknas från provtagningsdatum.

Om fler personer i samma hushåll får symptom och bekräftas ha covid-19 förlängs tiden med ytterligare sju dagar från den dag den nya insjuknade genomförde provtagning. I de fall där flera personer som bor tillsammans blir sjuka successivt och symptomfria personer därmed tvingas stanna hemma i flera veckor kan individuell bedömning göras av ansvarig läkare för smittspårning.

Kontakt