Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige den 3 september 2020

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Norra Industrigatan 1, Hyltebruk torsdagen den 3 september kl. 18:30.

Kallelse - KF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information från revisorerna
 4. Meddelanden
 5. Revidering av reglemente för krisledningsnämnd
 6. Justering ramar 2020 och framåt – kapitalkostnader
 7. Svar på motion till Hyltes kommunfullmäktige angående att premiera elever med goda resultat
 8. Svar på motion – Huskurage
 9. Svar på motion angående erbjudande av förskola på obekväm arbetstid
 10. Svar på motion angående införande av ett etableringslån
 11. Svar på interpellation till kultur- och folkhälsonämndens ordförande angående hyresbidrag
 12. Inkomna motioner
 13. Avsägelser
 14. Fyllnadsval
 15. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare

Kontakt