Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige den 19 november 2020

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde 12 november med anledning av den rådande situationen med covid-19 och utökade restriktioner för Hallands län.

Kommunfullmäktige kallas istället till sammanträde i Forum, Norra Industrigatan 1, Hyltebruk torsdagen den 19 november kl. 18:30.

Kallelse - KF Pdf, 380.8 kB.

Ärendelista:

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun – Beslut om skattesats 2021

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare

Kontakt