Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige den 17 december 2019

Kommunfullmäktige kallas till extra sammanträde i Forum, Hyltebruk tisdagen den 17 december kl. 13.00. KF-kallelsen finns bifogad under relaterad information längst ner på sidan.

Ärendelista:

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Återremiss: Organisationsförändring
  4. Återremiss: Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - Justering
  5. Återremiss: Investeringsprojekt "Hylte rustar för framtiden"
  6. Återremiss: Investeringsbudget 2020-2023
  7. Bordlagt ärende: Fortsättning investeringsstopp

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

 
Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare

Kontakt