Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 4 mars 2021

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 4 mars kl. 18:30.

Kallelse - KF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelanden
 4. Information från revisorerna
 5. Revidering ordförandeinstruktion
 6. Revidering lokala ordningsföreskrifter
 7. Slutredovisning projekt överföringsledning Torup – Rydöbruk
 8. Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028
 9. Nyckeltal för Hylte kommun
 10. Exploateringsbudget 2021
 11. Omlastningsyta för mat- och restavfall
 12. Svar på motion - Viltkött
 13. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande investering i ridhustak
 14. Inkomna interpellationer
 15. Inkomna motioner
 16. Avsägelser
 17. Fyllnadsval
 18. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

Sammanträdet kan följas via webbsändning på kommunens webbplats hylte.se/webbsändning

Micael Arnström
Ordförande

Alice Risenfors
Sekreterare

Kontakt