Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 3 maj

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 3 maj kl. 18.30.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Allmänhetens frågestund med anledning av årsredovisning
 4. Information revisorerna
 5. Meddelanden
 6. Ombudgeteringar Hylte kommun
 7. Årsredovisning 2017 Hylte kommun
 8. Förändringar av KF-nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden
 9. Begäran om medel för exploatering marknadsplatsen
 10. Svar på motion HBTQ-kunskap
 11. Nödvattenplan Hylte kommun
 12. Inkomna motioner
 13. Avsägelser
 14. Fyllnadsval
 15. Nya ärenden
 16. Övriga ärenden


I samband med sammanträdet har allmänheten möjlighet att ställa frågor med anledning av
årsredovisningen. Frågorna får gärna skickas in i förväg.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i kontaktcenter.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

 

Micael Arnström                      Susanne Ohlsson
Ordförande                              Kommunsekreterare

Kontakt