Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 19 juni 2018

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk tisdagen den 19 juni kl. 18.30.

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information revisorerna
 4. Meddelanden
 5. Beslut om ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland
 6. Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
 7. Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun
 8. Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum
 9. Begäran om medel för asfaltering Gamla Nissastigen
 10. Begäran om medel för asfaltering Decon/Ivars väg
 11. Nyttjande av KF-reserv – Anslag till barn- och ungdomsnämnden
 12. Organisation för tillväxtfrågor
 13. Fortsättning av projekt i åtgärdspaketet
 14. Digital strategi
 15. Avräkning elevantal
 16. Svar på motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd till föreningar som nattvandrar
 17. Återredovisning motioner
 18. Inkomna motioner
 19. Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige
 20. Interpellation satsning på fria sommarresor i kollektivtrafiken för ungdomar
 21. Avsägelser
 22. Fyllnadsval
 23. Nya ärenden
 24. Övriga ärenden

 

Handlingarna finns tillgängliga i kontaktcenter och på kommunens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

 

Micael Arnström                              Susanne Ohlsson
Ordförande                                      KommunsekreterareKontakt