Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 17 februari 2022

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk, torsdag den 17 februari klockan 17:00.

KF – Kallesle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelanden
 4. Information från revisorerna
 5. Beslut om åtgärder och kostnader för att tillgängliggöra de kommunala badplatserna
 6. Resultat- och ekonomisk plan REP 2022–2025 Hylte kommun – Steg 2
 7. Ombudgetering investeringar – Kommuntotalen
 8. Borgensavgift – Stiftelsen Hyltebostäder
 9. Val av huvudmän Södra Hestra Sparbank
 10. Val av huvudman Falkenbergs Sparbank
 11. Investeringsanslag Unnaryds brandstation ombyggnation
 12. VA-plan Hylte kommun
 13. Svar på motion – Agenda 2030
 14. Svar på motion – Bioenergi
 15. Svar på motion – Laddinfrastruktur i Hylte
 16. Svar på motion – Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Hylte kommun
 17. Svar på motion – Blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda
 18. Svar på motion – Revidera riktlinjerna för skolskjuts
 19. Inkomna interpellationer
 20. Inkomna motioner
 21. Avsägelser
 22. Fyllnadsval
 23. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

Sammanträdet kommer att webbsändas via hylte.se/webbsändning.

Micael Arnström
Ordförande

Gabriel Petersson Sundius
Sekreterare

Kontakt