Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 15 februari 2018

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 15 februari kl. 18.30.

 

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information från revisorerna
 4. Meddelanden
 5. Ändring av nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden – återremiss
 6. Revidering nyckeltal
 7. Begäran om medel: Asfaltering av väg och byggnation av vändplats, Kinnared, 2017
 8. Svar på motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen utmed lekplats i Torup
 9. Beräkningsmodell för timdebitering inom och utanför ekonomienhetens verksamhet
 10. Köp av fastighet i Hyltebruk
 11. Interpellation Frågor om SFI
 12. Interpellation Följer Hylte kommun gällande lagar vad gäller LSS
 13. Interpellation Friyta skola/förskola
 14. Interpellation Säkerhet lekplatser
 15. Inkomna motioner
 16. Val av huvudman i Falkenbergs sparbank
 17. Avsägelser
 18. Fyllnadsval
 19. Nya ärenden
 20. Övriga ärenden

 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i kontaktcenter.


Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Micael Arnström                                Susanne Ohlsson
Ordförande                                        KommunsekreterareKontakt