Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 11 november 2021

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdag den 11 november klockan 13:00.

KF – Kallelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelanden
 4. Information från revisorerna
 5. Resultat- och ekonomisk plan REP 2022–2025 Hylte kommun
 6. Utbetalning och redovisning av 2020 års partistöd
 7. Justering av investeringsbudget 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden
 8. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande inbjudan till samtal
 9. Inkomna interpellationer
 10. Inkomna motioner
 11. Avsägelser
 12. Fyllnadsval
 13. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

Sammanträdet kommer att webbsändas via hylte.se/webbsändning.

Micael Arnström
Ordförande

Gabriel Petersson Sundius
Sekreterare

Kontakt