Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse Kommunfullmäktige 10 december

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk den 10 december kl. 18:30.

Ärendelista
1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av ärendelista
4. Meddelanden
5. Slutredovisning Örnahallen
6. Slutredovisning Bjälkagården
7. Revidering av handikappolitisk program
8. Finansiering av åtgärdspaket
9. Inkomna motioner
10. Motionsredovisning
11. Återrapportering fullmäktigeuppdrag
12. Avsägelser
13. Fyllnadsval
14. Nya ärenden
15. Övriga ärenden

I anslutning till sammanträdet kommer 2015 års kulturpris, miljöpris och ungdomsledarpris att delas ut.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret och på kommunens hemsida.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.


Micael Arnström (S) Kommunfullmäktiges ordförande

Kontakt