Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk den 30 november kl. 17.00.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information revisorerna
 4. Information valnämnden
 5. Meddelande kommunfullmäktige
 6. Avräkning elevantal
 7. Ändrad avgift för matabonnemang vid enteral nutrition (sondmat)
 8. Utvärdering av åtgärdspaket
 9. Redovisning av partistöd
 10. Resultat- och ekonomisk ram REP 2018-2021 Hylte kommun - Justering
 11. Justering av ekonomiska tidsplanen 2018
 12. Köpeavtal mellan Hylte kommun och Stora Enso Paper AB avseende försäljning av fastigheten Hylte Kalvhult 1:8 samt del av fastigheten Hylte Borabo 1:2
 13. Överlåtelseavtal mellan Hylte kommun och Stora Enso Paper AB avseende verksamhet och tillstånd för Borabo deponi
 14. Köpeavtal mellan Stora Enso Paper AB och Hylte kommun avseende köp av fastigheterna Västra Hylte 1:211, Kambo 1:13 och Nittebo 1:183, 1:220, 1:221, 1:122, 1:134
 15. Bildande av Smålands sjörike ekonomisk förening
 16. Svar på motion angående sommarsimskola
 17. Svar på motion plan mot våldsbejakande extremism
 18. Återredovisning motioner
 19. Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige
 20. Inkomna motioner
 21. Avsägelser
 22. Fyllnadsval
 23. Nya ärenden
 24. Övriga ärenden

 

Vid sammanträdet kommer det vara prisutdelning av miljöpris, kulturpris och ungdomsledarpris. Prisutdelningen sker ca kl. 18.00.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats och i kontaktcenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.


Micael Arnström                                            Susanne Ohlsson
Ordförande                                                    KommunsekreterareKontakt