Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 26 mars

Torsdagen den 26 mars 2015 kallas kommunfullmäktige till sammanträde. Mötet börjar kl 18.30 och hålls i Forum i Hyltebruk. Allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information från revisorerna
 4. Ombudgetering: Lönestrategiska prioriteringar
 5. Ombudgetering: Översiktsplan för Hylte kommun
 6. Politisk inriktning för Hylte kommun 2015–2018
 7. Antagande av detaljplan Västra Hylte 1:199 m.fl. (Konsum)
 8. Revidering av reglementen
 9. Bidragsnormer samlingslokaler Hylte kommun
 10. Ansökan kommunal borgen – Långaryds fiberförening
 11. Ansökan kommunal borgen – Järnvägsmuseet i Landeryd
 12. Tillägg/Bilaga till ABVA
 13. Motionssvar Gällande skolornas upptagningsområde i kommunen
 14. Motion Inrättande av andre vice oppositionsråd
 15. Motion Höja livskvaliteten och trivseln för de äldre i kommunen
 16. Återrapportering av motioner
 17. Meddelanden kommunfullmäktige
 18. Omval av huvudmän Södra Hestra Sparbank
 19. Avsägelser
 20. Fyllnadsval
 21. Nya ärenden
 22. Övrigt

Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Micael Arnström, Ordförande

Anna Hedqvist, Sekreterare

Kontakt