Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kommunfullmäktige sammanträder 17 juni

Onsdagen den 17 juni kl. 14.00 kallas kommunfullmäktige till sammanträde i Forum, Hyltebruk.  Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Ärendelista

1. Val av justerare

2. Godkännande av ärendelista

3. Meddelanden

4. Handläggning av föreningsbidrag

5. Anslag för byggnation av nya förskoleavdelningar i Hyltebruk

6. Åtgärder för en ekonomi i balans

7. Utökning av ram Räddningsnämnden

8. Tilläggsanslag Löneavtal 2015

9. Styrmodell för Hylte kommun

10. Mål- och resursplan MRP 2016-2018 Hylte kommun

11. Bildande av VA-område Skärshult

12. Svar på motion Lekplatsen utmed Storgatan Hyltebruk

13. Inkomna motioner

14. Val av funktionärer för stiftelsen Davidsonska Donationen

15. Avsägelser

16. Fyllnadsval

17. Nya ärenden

18. Övriga ärenden

Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Micael Arnström, ordförande
Susanne Ohlsson, sekreterare

Kontakt