Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kommunen vill bli undantagen upphandlingar om tillfälliga asylboenden

Pressmeddelande kl. 10.30

I ett brev skickat till Migrationsverket ber Hylte kommun om att under de kommande sex månaderna bli undantagen i kommande upphandlingar av tillfälliga boenden för asylsökande.

Bakgrunden till brevet är att Hylte kommun tar per invånare emot näst flest nyanlända med uppehållstillstånd i landet, varav relativt många barnfamiljer. Kommunen är i grunden mycket positiv till att få nya invånare, men organisationen har inte hunnit växa i samma omfattning. Grundat på det stora åtagandet görs nu den sammantagna bedömningen att det för närvarande inte går att klara av mottagande av ett större antal asylsökande och samtidigt säkerställa grundläggande behov av förskola, skola och omsorg.

Läget är idag ytterst ansträngt för barn- och ungdomsnämndens verksamheter där elevantalet i grundskolan ökat med 25% på två år. Det är svårt att tillgodose behovet av skola och omsorg för de personer som redan finns i kommunen. Det rådet platsbrist inom förskolan, det är svårt att hitta personal och lämpliga lokaler, och det är brist på tolkar.

Kontakt