Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kommunen satsar på feriearbete
- 56 ungdomar har fått jobb i sommar

Tre medarbetare i Hylte kommun står utomhus i sommargrönska

Från vänster på bild: Ola Holmquist, Emma Thor och Amela Kara

Även i år väljer Hylte kommun att satsa på ungdomarnas sommarjobb men nu under försiktighet och restriktioner. Sammanlagt har omkring 80 ungdomar sökt feriearbete i kommunens olika verksamheter.

Coronapandemin ger effekter på vårt samhälle och det tär på alla, unga som äldre. Den påverkar även sommarjobben runt om i landet. Hylte kommun väljer att satsa på ungdomars jobb under sommaren även i år trots rådande restriktioner.

Feriearbetet finns att välja under tre perioder, första perioden under veckorna 25-27, andra perioden veckorna 28-30 och tredje perioden veckorna 31-33. Ungdomarna delas upp på arbetsplatserna efter vad de har för egenskaper och engagemang. Det finns en hel del yrken som feriearbetare kan prova inom verksamheter som arbetsmarknadsenheten, lokalvården, Räddningstjänsten, Hyltebostäder, informationsenheten, Unnaryd hembygdspark, camp Vallsnäs, Tobaksfri sommar, kompetenscentrum och Sportsommar. Av de som sökt skulle 19 ungdomar skulle arbetat inom äldreomsorgen men nu i vår samhällssituation har kommunen istället omfördelat ordinarie anställd personal i kommunen på grund av smittorisken. Dessa 19 försöker man nu placera ut på andra praktikplatser så att även dem ska kunna få ett jobb i sommar.

Gott samarbete

I en intervju med Emma Thor, arbetsmarknadschef på arbetsmarknadsenheten säger hon att det är viktigt att hitta rätt person till rätt plats.
– Vi försöker matcha så gott det går, så att det blir en bra placering och att ungdomarna ser vad de behöver träna på och lära sig mer av.

Emma nämner också att det alltid är en prövning att hitta dessa feriearbeten speciellt i år under Corona pandemin.
– Det är alltid lite roddande kring att hitta arbeten till ungdomarna, speciellt i år, men samtidigt har alla ställt upp på ett fantastiskt sätt utifrån att man vet att covid-19 finns och det påverkar de arbetsplatser som var tänkta från början.

Hon berättar även att verksamheterna i Hylte kommun hjälpt till väldigt mycket med att hitta arbeten till ungdomarna.
– Alla har gått samman och gjort ett bra samarbete för att hitta arbetsplatser till ungdomarna i år.

Möt fler ungdomar i sommar

Sammanlagt har omkring 80 ungdomar sökt feriearbete i kommunens olika verksamheter, varav 56 har fått en plats och några inväntar fortfarande besked.

Under tre veckor kommer jag att möta några ungdomar under deras arbete för att se hur arbetslivet ser ut ur deras synvinkel.
– Jag som skrivit artikeln heter Nora Dammert Andersson och jag arbetar som kommunikatör i sommar.

Nora Dammert Andersson

Kontakt