Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad

Kommunen genomför servicemätning

Hylte kommun genomför just nu en servicemätning som syftar till att ta reda på hur du som invånare upplever Kontaktcenters service och bemötande. Detta innebär att du efter att ha varit i kontakt med oss via e-post eller telefon kan komma att få en länk till en enkät. I enkäten kan du besvara frågor om din upplevelse i kontakten med oss.

Hylte kommun vill ge erbjuda en så bra service som möjligt. Servicemätningen kommer att användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarens upplevelse och behov.

Dina svar kommer att hjälpa oss i vårt kommungemensamma arbete med att ständigt höja oss vad det gäller service och bemötande till våra invånare.

Alla svar är helt anonyma.

Vi hoppas att du har möjlighet att delta!

Kontakt