Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kommundirektörens anställning avslutas

En enig kommunstyrelse har beslutat att avsluta kommundirektör Per Borgs anställning i Hylte kommun från och med dagens datum. Bakgrunden är framförallt den semesterresa Per Borg valde att genomföra trots att Hylte kommun befann sig i krisledning och stabsläge.

Kommunstyrelsens samlade bedömning är att förtroendet från politiken, kommunens anställda och många av våra invånare är förbrukat. Det omöjliggör att han kan fortsätta verka i sin befattning.

Enligt Per Borgs anställningsavtal från 2008 har han rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 30 månadslöner, 2.379.000 kronor. I den arbetsrättsliga bedömningen har SKRs (Sveriges kommuner och regioner) avdelning för arbetsgivarpolitik bistått med råd och rekommendationer. Kostnaden kommer inte belasta organisationens verksamheter utan kommer hanteras gentemot kommunens reserver i bokslutet för 2020.

Christer Grähs kommer att fortsätta som tf. kommundirektör de kommande 2-3 veckorna.

Bakom beslutet står kommunfullmäktiges samtliga partier: Socialdemokraterna, Liberalerna, Kommunens Väl, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna samt Sverigedemokraterna i Hylte kommun.

Kontakt