Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Inventering av enskilda avlopp under 2022

Hylte kommun genomför löpande tillsyn av enskilda avlopp i kommunen. Under 2022 sker inventeringen i område 4 (se kartan nedan).
Som en del av inventeringen kommer ett brev med information och en enkät att skickas ut till fastighetsägare i det aktuella området. Enkäten ska fyllas i och skickas tillbaka till bygg- och miljöenheten. Utifrån svaren görs sedan en första bedömning av avloppet.

Du kan läsa mer om arbetet med inventering av enskilda avlopp, och ditt ansvar som fastighetsägare, här. Öppnas i nytt fönster.

Karta avloppsinventering

Kontakt