Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Inspirera nyanlända barnfamiljer att använda svenska språket

Bild på barnböcker och spel.

Med hjälp av tre barnböcker och ett spel som packas i en ryggsäck ska de så kallade språkstartarna inspirera asylsökande och nyanlända barnfamiljer att använda det svenska språket. Foto: Magnus Andersson.

Inom kort startar ett helt nytt projekt som handlar om att stimulera nyanlända och asylsökande barnfamiljers språkutveckling med hjälp av böcker. Men för att genomföra projektet behövs personer som kan tänka sig att bli så kallade språkstartare och ha språkträffar med barnfamiljer. Är du intresserad?

Att börja tidigt med att prata, sjunga och läsa för små barn har visat sig vara bra för barnens språkutveckling. Hylte kommun vill, tillsammans med Region Halland, ge barnfamiljer som nyss kommit till Sverige en bra start i livet genom ett projekt som handlar om att stimulera barns språk med hjälp av böcker.

Projektet ”Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända i Hylte” handlar om att ha språkträffar med småbarnsfamiljer. Genom att tillsammans använda sig av barnböcker och spel ska barnen på ett lekfullt sätt lära sig svenska. Men det är viktigt att även involvera syskon och föräldrar så att hela familjen blir delaktig.

Språkstartare, vad är det?

De som ska hålla i språkträffarna kallas för språkstartare. Att vara språkstartare handlar inte om att vara lärare eller jätteduktig i svenska. Du ska, efter utbildning, träffa barnfamiljer och läsa barnböcker och spela spel med dem. Du får en speciellt framtagen ryggsäck som du ska ha med dig till språkträffarna.

Ryggsäcken innehåller en bilderbok utan text som heter ”Var är tårtan?”, ordboken ”Viggos ord” som även är en berättelse och sagoboken ”God natt, Alfons Åberg”. Det finns också ett spel med bilder och svenska ord under som beskriver vad bilderna visar.

Det finns 50 ryggsäckar och nu är hoppet stort att det ska finnas intresserade Hyltebor på olika orter i kommunen som vill bli språkstartare.

Är du intresserad? Då ska du komma till den inspirationsföreläsning som hålls tisdagen den 31 januari i Hyltebruk. Om du därefter anmäler dig att bli språkstartare så får du i nästa steg en kortare utbildning på 2-3 träffar hos ett studieförbund.

Fortsättning efter projektslut

Projektet startar alltså upp nu i januari och kommer att pågå under hela 2017. Syftet är att introducera barnfamiljer i det svenska språket och inspirera dem att använda det. Men syftet är också att de asylsökande och nyanlända barnfamiljerna på det här sättet ska kunna utöka sitt nätverk och få en inblick i det svenska samhället.

Hylte kommun och Region Halland genomför projektet i samarbete med studieförbunden och civilsamhället. När projektet avslutas är målet att det ska inrymmas i ordinarie integrationsarbete i kommunen.

 

Inspirationsföreläsning

Datum: Tisdag 31 januari
Tid: Klockan 18.30-20.30
Plats: Hörsalen på Fabriksgatan 1A i Hyltebruk, alldeles vid biblioteket.
Ingen anmälan behövs.

Har du frågor om föreläsningen, projektet eller språkstartare kan du ta kontakt med Kerstin Delefelt, som är strateg för social hållbarhet på Region Halland.

Kontakt