Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Information till kompetenscentrums elever och vårdnadshavare

I första hand följer Kompetenscentrum Regeringens, Folkhälsomyndighetens samt Region Hallands direktiv.

Skolledningens uppdrag i denna pandemi är följande:
Ta beslut samt kommunicera och informera om arbetsplatsens situation utifrån eleverna och medarbetarnas bästa. Medarbetare och elever med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Så här arbetar vi:
Skolledningen träffar personal varje dag kl. 08:00
Skolans krisgrupp (Skolledning, elevhälsa och förstelärare) träffas varje dag 15:00 för att analysera nuläget och vidta nödvändiga åtgärder beroende på en förändrad lägesbild.

Beslut som är fattade av Ledningsgruppen till vidare:

  • Verksamheten arbetar aktivt med att lösa de tekniska förutsättningar som krävs för att genomföra undervisningen på ett smidigt sätt. Kursstarter 23 mars sker som planerat. Kursslut för pågående och nya kurser förlängs från 29 maj till 12 juni.
  • All undervisning sker på distans. I nuläget gäller detta till och med 17 april, men det kan komma att förlängas om situationen kräver det. Personalen kommer fortsatt att arbeta från skolan.
  • Lärarna kommer att kontakta eleverna via e-post och arbetet med att upprätta videolänkar pågår. Utgångspunkten är att uppgifter publiceras i Google Classroom. Eleverna kommer att få inloggningsuppgifter till sin e-post och vi arbetar för att det ursprungliga schemat ska kunna åtföljas i så stor utsträckning som möjligt med inlämningstider och så vidare.
  • Skolan kommer fortsatt att kunna ta emot enskilda elevbesök vid behov. Personalen kommer att boka tid i förväg med enskilda elever när ett möte är aktuellt. Även nationella prov, nivå- och in-tester kommer att genomföras i små grupper.
  • Studie- och yrkesvägledningen är tillgänglig genom e-postadressen studievagledare@hylte.se för bokning av telefonmöte, på sikt även genom videomöten.

Vi nås via mail:
Gymnasiechef: tobias.stenekuIl@hylte.se
Bitr. rektor: marcus.olofsson@hylte.se
Skolsköterska: stefan.cederhag@hylte.se
Kurator: carina.viktorsson@hylte.se

Vid övriga frågor är ni välkomna att kontakta receptionen på telefon 0345-181 45

Vid förändringar av situationen kommer vi att skicka nya informationsbrev och uppdatera hemsidan.

Kontakt