Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Inbjudan till Kreativa platser - Kultur och samhällsföreningar

Många av er har varit på olika dialogmöten i Hylte kommun och det har framkommit många intressanta pågående projekt och idéer kring verksamhet som tyvärr inte kan genomföras eftersom medel saknas.

Med Regeringens satsning Äga Rum, Kreativa platser kan kanske dessa tankar och idéer bli verkliga för Hylte kommun. För första året finns 24 miljoner kronor för hela landet. 38 miljoner för 2017 och 38 miljoner för 2018.

Kulturrådet stödjer helst färre projekt med större summor.

Ansökan för första året ska ha en plan på tre år men ni söker ett år i taget.

Satsningen är på tre år och Satsningen ska utgå ifrån de boendes behov och önskemål och präglas av brett medborgarinflytande.

Tid: Onsdagen den 14 sep kl. 19.00
Plats: Hörsalen i Hyltebruk (vid biblioteket)

På detta möte ska vi diskutera och samlas kring:

  • Några ramidéer och föreningar som kan vara utgångsläget i en ansökan.
    Inte söka för pågående projekt utan se dessa som samverkansparter.
  • Satsningen ska utgå ifrån de boendes behov och önskemål och präglas av brett medborgarinflytande. (Hur fortsätter medborgarinflytandet och hur kan de utökas).
  • Det handlar om ökad kulturverksamhet som ska bidra till att fler kan välja, skapa och ta del av kultur där de bor. Alltså det är medborgarna som ska ges möjlighet att välja (tillgänglighet) skapa (vara aktiv i eget skapande), ta del av kulturupplevelser (Teater, dans, musik, film, konst).
  • Mötesplatsen, rummet, lokalen att vara verksam i (samverkansparter – Hylte kommun).
    Minst tre samarbetsparter – minst en ska vara kulturaktör, minst en ska vara lokaltförankrad och offentlig part kan inte söka.

För fortsatt projektbeskrivning och konkret ansökan står Lena Teveldal till ert förfogande och vara behjälplig att samordna en ansökan.

Anmälan görs till Nancy Bertilsson:
E-post: nancy.bertilsson@hylte.se
Tfn: 0345-180 10

Med vänlig hälsning,

Lena Teveldal, Verksamhetsledare Riksteatern Halland, Styrelseledamot i Hallands Kulturförbund
Josef Önnhed, Fritids- och folkhälsochef, Hylte kommun


Kontakt