Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Hyltes förskolor digitaliseras och rekryterar lärare med IKT-intresse

Annika Karlsson, föreskolechef på Sörgårdens förskola i Hyltebruk

Nu digitaliseras förskolor i Hylte kommun. På Sörgårdens förskola, i centrala Hyltebruk, har man startat den digitala resan genom att köpa in digital teknik och specialutbilda personal. Just nu söker man också nya medarbetare med intresse för IKT (informations- och kommunikationsteknik). Annika Karlsson, förskolechef på Sörgårdens förskola, förklarar mer ingående vad digitaliseringen innebär.

Har Sörgården tagit en ny inriktning nu?
– Nej, egentligen inte. Digitaliseringen är inte tänkt att konkurrera ut andra aktiviter i förskolan utan är ett komplement till det pedagogiska arbete som redan görs.

Varför har detta arbetet startat och sedan när?
– Vi har under förra året arbetat fram projektplaner för hur vi vill gå tillväga för att digitalisera förskolan. Jag som skolledare har tillsammans med några nyckelpedagoger startat det kommunen kallar ”Den digitala resan” som är en gemensam utbildningsinsats för att utveckla och konkretisera och skapa goda förutsättningar för arbetet med digitalisering. Här medverkar politiker, skolledare och nyckelpedagoger för att slutligen ha ett gemensamt avstamp med all personal i förskola och skola för den fortsatta digitala resan.

Vad innebär det rent praktiskt?
– På Sörgården har vi valt att satsa på att det ska finnas ett grundutbud av digitala hjälpmedel. Vi har satsat på fler lär-plattor och på projektorer som ska vara lättillgängligt i verksamheten. Två av förskollärarna på Sörgården går parallellt med detta en utbildning på högskolan i Halmstad som heter ”Digitalt lärande och teknik i förskolan”. Det ger ytterligare kompetens i vårt utvecklingsarbete.

Vad innebär digitaliseringen för personalen och barnen?
– För personalen handlar det om att vara nyfiken och våga utmana både sig själva och sin verksamhet i den digitala världen. För barnen innebär det möjligheter! Möjlighet att upptäcka och utforska digitala hjälpmedel och lägga grunden för en digitalkompetens.

Vad är nästa steg?
– Just nu har vi ute rekryteringsannons för att hitta fler medarbetare som vill vara med på denna spännande digitala resa! Vi kommer under året att fortsätta investera i digitala hjälpmedel utveckla vår verksamhet med hjälp av dessa. Här får sen personalens och barnens intressen vara med och styra hur utvecklingen blir.

Kontakt