Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Hylte projektägare för Integration Halland

Projektet Integration Halland har blivit beviljat 25 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för att arbeta med integration. Ansökan är framtagen av samtliga sex halländska kommuner, Region Halland samt Högskolan i Halmstad. Det är också flertalet andra organisationer som är involverade. Hylte kommun är projektägare för projektet som ska pågå under tre år med start 1 september 2015.

Projektet Integration Halland har sin bakgrund i den kraftiga ökning som skett under framförallt de senaste åren av antalet asylsökande i Sverige. Kommunerna i Halland har under 2013 och 2014 sammanlagt tagit emot 1 946 nyanlända invandrare med PUT (permanent uppehållstillstånd). Detta har ställt ökade krav på att tillhandahålla bostäder, barnomsorg, socialtjänst, utbildning och andra resurser. Det snabbt ökande antalet bosatta i regionen har också ökat behovet av insatser från Arbetsförmedlingen för gruppen nyanlända invandrare eftersom det är Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för bosättning och etableringsinsatser i relation till arbetsmarknaden.

– I Hylte har vi tidigare erfarenhet av lyckat integrationsarbete, kommunen fick exempelvis utmärkelsen Årets Integrationskommun 2010. Vi är också den kommun som i förhållande till sin folkmängd har tagit emot den största andelen nyanlända under 2013 och 2014. Detta ledde till att vi under våren 2014 startade upp projektet Integration Hylte, som har fått ligga som inspiration till den ansökan kommunerna gemensamt har skrivit, berättar kommunchef Per Borg.

– Projektkontoret kommer vara placerat i Hylte kommun. Totalt kommer projektet att involvera 19 personer, varav sju ska vara lokaliserade i Hylte, förklarar kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S).

Projektet Integration Halland är uppbyggt i två dimensioner. Först och främst är målet att utveckla en gemensam lärplattform där kommunerna kan lyfta upp goda exempel och lära av varandra. Lärplattformen förväntas att förbättra kvaliteten i arbetet med de nyanlända och ge långsiktiga positiva effekter för de medverkande organisationerna, men också för att förbättra för den enskilde. Den andra dimensionen i projektet är att varje kommun kommer att bedriva aktiviteter utifrån sina egna behov och utmaningar. Det handlar om allt från tidiga insatser till mentorskap och hälsoprofilering.

Kontakt