Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Hylte kommun vill öka valdeltagandet

Ny satsar Hylte kommuns för att öka valdeltagandet i kommunen med 2%
Den 24 maj är det Kick-off för arbetet! Då gästar den politiska kommentatorn Marcus Oscarsson Forum. Under sommaren anställs fyra valinformatörer med uppdraget att informera om varför det är viktigt att använda sin röst i höst.

Under valet 2014 hade Hylte kommun ett lägre valdeltagande än övriga Halland och riket i genomsnitt. Vad detta beror på är inte klargjort. Nationellt går det att se att det är framförallt två grupper som har ett lågt valdeltagande, dels gruppen utrikesfödda och gruppen unga i åldern 18-30. Generellt är det även ett lägre valdeltagande bland män än kvinnor.

Enligt SKL:s rapport finns det flera förklaringar till varför valdeltagandet är lågt eller högt. Dels handlar det om att det ska vara enkelt att gå att rösta. Dels handlar det om tilltro till politiken och den egna förmågan om att förstå vilken politik partierna bedriver.

Projektgrupp för ökat valdeltagande i Hylte kommun

För att öka valdeltagandet i de allmänna valen 2018 och 2019 har kommunstyrelsen i Hylte kommun gett kommunledningskontoret i uppdrag att bilda en projektgrupp som arbetar för ett ökat valdeltagande. Gruppen bestämmer gemensamt vilka insatser som ska göras med stöd av forskningen. Gruppen består av en samordnare, projektledaren för Boost Hylte, integrationskoordinatorn och en kommunikatör. Valnämnden är ansvarig politisk nämnd.

Kick-off 24 maj

Flera aktiviteter är inplanerade. Arbetet inleds med en Kick-off i Forum 24 maj med föreläsning av den politiska kommentatorn Marcus Oscarsson och en minimässa med lokala politiker.

- Vi kommer även att anställa fyra valinformatörer som kommer att arbeta för ett ökat valdeltagande fram till valet i september. Vi tar också hjälp av kommunens kulturföreningar för att arbeta med frågan och vi kommer att göra utskick till samtliga hushåll i kommunen för ökad kunskap om hur och varför det är viktigt att rösta, berättar Kerstin Thörner, samordnare för projektet.

Gruppen planerar även för en politisk debatt i samband med årets sommarfest i Hyltebruk.

Kontakt