Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Hylte kommuns Lupp-rapport presenterad

Igår diskuterade eleverna på Örnaskolan och politiker från Hylte kommun och Region Hallands lokala nämnd i Hylte resultatet av höstens stora Lupp-undersökning. Lupp står för ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och är en enkätundersökning som tillhandahålls av Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor. Undersökningen genomförs för att få en lägesbild av ungas situation som kommunen sedan kan ta avstamp ifrån i sitt fortsatta arbete. Arbetet med Lupp är ett samarbete mellan Hylte kommun och lokal nämnd i Hylte.

317 elever svarade under hösten 2018 på en mängd frågor gällande bland annat skola, fritid, trygghet och hälsa. Några av de positiva resultaten i årets undersökning är att de allra flesta unga i Hylte är nöjda med sitt liv som helhet, sin fritid och sina vänner. De skattar även sin hälsa något bättre än unga i riket som helhet, även om det också är ganska vanligt med psykiska och somatiska besvär så som att känna stress eller att ha svårt att somna – vilket är en problembild som finns i gruppen unga i hela Sverige.

De allra flesta unga är nöjda med sin skolgång och tycker att lärarna, skolbiblioteket och elevhälsan är bra. Men det finns också utmaningar att ta tag i när det kommer till skolan. Det är för många unga som inte trivs med stämningen på skolan och som upplever att det förekommer olika former av kränkningar som rasism och mobbning. Det finns också en vilja bland eleverna att påverka skolan mer än vad de upplever att de får göra idag.

– Rapporten är en del i ett långsiktigt arbete med den lokala ungdomspolitiken, även om inte alla svar vi får är positiva så är det bra att vi får en bild av verkligheten så att politiken kan arbeta vidare med att förbättra ungas livsvillkor, säger Kerstin Delefelt som är Social hållbarhetsstrateg på Region Halland och som har varit med och genomfört undersökningen.

Här kan du läsa hela rapporten, och även en sammanfattad version. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt